Valldoreix acollirà la IV Biennal Internacional d’Escultura a finals del 2024

(25/4/2024 – Redacció)

La Biennal d’Escultura Valldoreix dels Somnis es realitzarà durant els mesos d’octubre i desembre de 2024 i comptarà amb un espai natural com és el “Parc de Sant Cebrià” per a l’ instal·lació de les obres. Aquesta IV Biennal acollirà, com en les darreres convocatòries, escultures d’artistes locals, nacionals i internacionals.

La Biennal d’Escultura Valldoreix dels Somnis, és un projecte iniciat el 2016, pensat i desenvolupat per Amicart Valldoreix, associació local sense ànim de lucre. La IV Biennal, en la convocatòria de 2024, és organitzada per Amicart Valldoreix, amb la col·laboració de l’Entitat Municipal de Valldoreix EMD i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés. El propòsit es configurar un espai escultòric, un punt de trobada amb el món de l’art i convertir durant un temps aquestes poblacions envoltades de boscos i jardins, en un lloc de contemplació i reflexió artística. Així, Valldoreix dels Somnis, permetrà durant dos mesos, tant als nostres conciutadans com als visitants, gaudir d’art escultòric tot passejant pels seus espais. L’EMD treballa des de fa temps en la realització d’un recorregut escultòric conformat amb les obres guanyadores dels premis, de l’actual i anteriors edicions.

Les bases per a participar ja estan obertes i es poden presentar fins al proper 16 de juny.

Bases de participació

1.- Participants.

Podran participar en aquesta convocatòria tots els artistes que ho desitgin, sense límit d’edat ni nacionalitat, de forma individual o per equip.

2.- Es cursarà una invitació a alguns països o institucions a participar amb un artista invitat, fora de concurs, en el context de la IV Biennal Internacional d’Escultura Valldoreix dels Somnis.

3.- Tema.

La temàtica és lliure. El jurat valorarà que l’obra tracti la relació entre l’Art i la Natura, la sostenibilitat i el medi ambient.

Caldrà especificar si el projecte està concebut per: 1.-Espai natural 2.-Espai Urbà 3.- Indistint 4. Obra concebuda per a Valldoreix, segons enllaç.

4.- Presentació.

Tan sols s’admetrà una obra per artista o equip.

La documentació a presentar ha d’estar signada per l’autor/s. La data límit de presentació és el 16 de juny de 2024.

Constarà de:

Dades personals: nom, cognoms, domicili, país, telèfon, E-mail, fotocòpia DNI o passaport, web i currículum.

Almenys tres fotografies de l’obra, en color, digitalitzades o físiques, simulacions o fotomuntatges realitzades des de diferents punts de vista.

Fitxa tècnica de l’obra, on consti el tipus de suport i el sistema d’ancoratge per instal·larla.

Maqueta de l’obra entre 20 i 80 cm. Cal fer-la arribar físicament a l’adreça d’Amicart. Es preveu realitzar una exposició de tots els projectes i maquetes abans de la biennal. També cal una breu memòria i/o descripció de l’obra i la taxació de la peça (en cas d’una possible adquisició durant la mostra).

Al moment de la inscripció cal abonar 40 euros per despeses de tramitació. C/C número:.

ES90 2100 2776 3002 0035 7978

La documentació s’ha de presentar a projectes@valldoreixdelssomnis.com

En cas de que l’obra sigui seleccionada, l’artista es farà càrrec de presentar la peça definitiva segons documentació presentada.

5.- Dimensions i característiques tècniques.

L’escultura (al marge del suport) ha de tenir 300 cm com a mínim en una de les tres dimensions. Les altres dues són lliures.

L’artista pot acollir-se a l’amplitud de materials propis d’escultura, pedra, ferro, acer, bronze, formigó o altres materials resultants de les noves tecnologies. Ha de tenir en compte que el material a utilitzar ha de ser estable, apte i resistent per a l’exposició a l’aire lliure i capaç de suportar la intempèrie.

6.- Selecció de les obres finalistes.

El jurat de la IV Biennal que estarà format per 7 membres, seleccionarà fins a quinze peces, entre totes les presentades, que seran instal·lades al Parc de Sant Cebrià i restaran ubicades en el lloc durant tot el temps de la Biennal. Del 26 d’octubre al 27 de desembre 2024 El dia 25 de juny 2024, es donarà a conèixer el resultat a cada artista i

posteriorment als mitjans de comunicació.

7.- Lliurament de les obres i transport.

Les obres seleccionades s’han de presentar, al lloc indicat pels organitzadors, des del 14 fins el 18 d’octubre de 2024. El transport de l’obra, tant de la tramesa com de la devolució, aniran sempre a càrrec del participant.

L’EMD i l’organització es farà càrrec de la ubicació, instal·lació i adequació definitiva de les obres a l’espai expositiu.

En cada cas, l’organització estudiarà les dificultats i es compromet a tenir el màxim de cura de l’obra a partir de la seva recepció i fins a la seva devolució. La responsabilitat de l’organització per a la custodia de les obres presentades a la IV Biennal, serà en una assegurança subscrita per Amicart, durant el període d’exhibició en el Parc de Sant Cebrià.

8.- PREMIS.

S’atorgaran tres premis

1.- 10.000,00 euros

2.- 10.000,00 euros

3.- 5.000,00 euros -premi Artista Emergent (menor de 35 anys)

S’atorgaran tres accèssits i/o mencions honorífiques.

Tots els artistes seleccionats tindran diplomes acreditatius de participació i tres exemplars del catàleg de la IV Biennal.

Els organitzadors editaran un catàleg específic en català, castellà i anglès de la IV Biennal a fi de donar suport i publicitat als autors i obres presentades.

Les tres obres premiades passaran a ser: una com a patrimoni de Valldoreix i formarà part del recorregut escultòric existent; altre com a patrimoni de Sant Cugat del Vallés i la tercera (artista emergent), a Amicart Valldoreix. Les tres entitats es comprometen a vetllar per a la seva conservació i manteniment.

9.- Recollida de les obres.

L’autor es compromet a recollir la seva obra en cas de no ser premiada, entre els dies 30 de desembre de 2024 i el 17 de gener de 2025. En cas de no recollida de l’obra en el termini estipulat, quedarà a la lliure disposició d’Amicart.

10.- Actes.

La inauguració de la IV Biennal Internacional d’escultura Valldoreix dels Somnis, es realitzarà el dissabte dia 26 d’octubre de 2024 (11 hores) i la clausura i entrega de premis serà el dia divendres 27 de desembre de 2024 (11 hores).

11.- Obligacions.

La participació en la IV Biennal , suposa l’acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb la decisió del jurat. L’autor cedeix a l’organització el dret d’utilitzar la imatge de l’obra en qualsevol mitjà.

Comparteix

Sant Cugat Magazine #102

Enquesta activa

Estàs a favor de tallar el trànsit als Quatre Cantons?
×

Directe TV

També et pot interessar