STAFF

SANT CUGAT MAGAZINE

Actualitat local mensual de distribució gratuïta

Av. Cerdanyola, 98 planta 5a Esc. A
08173 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 128 13 81 / 93 589 88 99
hola@santcugatmagazine.cat

EDITA
Televisió Sant Cugat, S.L.

GERENT
Romà Ventura

COORDINACIÓ GENERAL
Júlia Ventura

DEPARTAMENT COMERCIAL
Mª Antònia Moreno
Montse Navarro

REDACCIÓ I COL·LABORADORS
Laura Pou, Ivan Flix, Júlia Ventura, Anna Borau, Maria Xinxó, Josep Mª Cabrerizo, Jordi Corretja, Francesc Carol, Angie Lázaro, Àlvar Roda, Àngel Comas Manel Cascante,
Anna Puntos i R.Ventura.

PORTADA
Creació fotogràfica I.Flix i J.V.

EDICIÓ DIGITAL
Ivan Flix
Joan Alegret

Dipòsit Legal: B- 24267 – 2015