L’Ajuntament lliurarà a la fiscalia l’informe de l’interventor municipal sobre la liquidació del pressupost 2018

25/07/2019 – REDACCIÓ /

Els Mossos d’Esquadra han acudit aquest dilluns a l’edifici consistorial per tal de reclamar l’informe de l’interventor municipal sobre la liquidació del pressupost 2018 i tota la seva documentació relativa. En aquests moments l’Ajuntament està recopilant tota la documentació demanada per lliurar-la al més aviat possible.

Aquest informe, requerit per la fiscalia superior de Catalunya (TSJC) en el marc d’un procés d’investigació, inclou el detall d’un conjunt de factures sobre encàrrecs efectuats per l’Ajuntament que no s’havien ajustat correctament als procediments requerits en l’àmbit de la contractació.

Davant aquesta petició d’informació per part de la fiscalia, l’Ajuntament vol fer públiques les següents consideracions seguint els preceptes de transparència i bon govern de l’actual equip de govern:

En el mateix document sobre la liquidació del pressupost 2018 hi ha els informes tècnics que acrediten que el preu del servei o subministrament realitzat s’havia ajustat al preu de mercat o, en el cas de serveis que havien excedit l’objecte del contracte, que els preus facturats es corresponien amb els preus inicialment contractats. Per aquest motiu, es va concloure que no s’observava cap perjudici econòmic per a aquesta Administració.

L’Ajuntament va aprovar –a través d’un decret d’alcaldia amb data 14 de juny d’enguany-un Pla d’Acció per a la millora dels resultats del control intern municipal. Aquest Pla, fiscalitzat pel mateix interventor municipal, té l’objectiu d’aplicar noves mesures que ajustin l’actuació municipal als procediments requerits en l’àmbit de la contractació pública.

L’ajuntament ha adjuntat la següent documentació:

1. Informe de l’interventor municipal que conté el resum dels resultats del control intern realitzat en l’exercici 2018.

2. Dació de compte al ple (març 2019) dels resultats del control intern de l’interventor municipal corresponent a l’exercici del 2018. En aquest document també es dona compte que l’alcaldessa Carmela Fortuny “formalitzarà un pla d’acció que determini les mesures necessàries a adoptar per a la subsanació de les objeccions posades de manifest en l’informe resum emès per l’òrgan interventor”.

3. Decret d’alcaldia signat el dia 14 de juny on s’aprova el Pla d’Acció per a la millora dels resultats del control intern municipal.

Comparteix

Sant Cugat Magazine #101

Enquesta activa

Estàs a favor de tallar el trànsit als Quatre Cantons?
×

Directe TV

També et pot interessar