L’Ajuntament destinarà prop de 2 milions d’euros en ajudes i bonificacions en matèria d’habitatge

31/05/2020 – REDACCIÓ /

L’Ajuntament destinarà prop de 2 milions d’euros en ajudes i bonificacions en matèria d’habitatge. Ho ha fet públic aquest divendres en roda de premsa Pere Soler, Tinent d’alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i Transport.

El Tinent d’alcaldia de Presidència, Pere Soler, ha explicat que és “un esforç sense precedents que es complementa amb el pressupost que veurà la lluny pròximament”.

El Tinent d’Alcaldia de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Francesc Duch, va detallar les ajudes en tema de lloguer.

Segons va dir Francesc Duch, uns 45.000 euros mensuals aniran en ajudes directes a les famílies en una “situació més extrema”.

Per la seva part, Núria Gibert, tinenta d’alcaldia de Drets Socials i Igualtat, va explicar com s’està desenvolupant la prova pilot del punt de mediació.

Núria Gibert va detallar que en aquest punt de mediació es duran tasques d’informació, assessorament, mediació i coordinació i derivació de serveis especialitzats, entre altres, per tal de fer front a l’emergència habitacional a Sant Cugat.

Aquests són els punts més destacats de les mesures que ha presentat l’Ajuntament de Sant Cugat en matèria d’habitatge a la nostra ciutat.

Aquestes són les polítiques d’habitatge de l’Ajuntament

1) Ajuts al lloguer

 • Ajuts socials per situacions d’emergència habitacional. Pagament de quotes urgents per evitar desnonaments de famílies i persones que estan en risc de quedar-se sense llar. Línia d’ajuts individualitzats segons el cas, i atorgada a través de Serveis Socials municipals. En aquests moments s’estan donant 45.000 € mensuals  de mitjana.
 • Gestió de les convocatòries d’ajuts al lloguer de l’Agència Catalana de l’Habitatge 2020 (lloguers amb topall de 750€ en general i de 900€ en famílies nombroses). Pressupost any passat aproximat 1 Milió €. Tramitat on-line i presencialment per l’Oficina Local d’Habitatge.
 • Ajuts al lloguer municipal de 400.000 € per cobrir les sol·licituds que es quedin fora per insuficiència pressupostària en la convocatòria d’ajuts al lloguer de l’Agència Catalana de l’Habitatge. És la primera vegada que es fa una convocatòria des de l’Ajuntament per suplementar la línia d’ajuts al pagament del lloguer.
 • Gestió de les convocatòries l’Agència Catalana de l’Habitatge per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19. Es gestiona a través de l’Oficina Local d’Habitatge.
 • Ajuts a inquilins d’un immoble de PROMUSA. En el parc d’habitatges de lloguer públic, inicialment es van suspendre totes les quotes del mes d’abril, a falta de la informació de famílies vulnerables i es van prorrogar aquestes quotes en 8 mesos fins a final d’any.

Així mateix, s’ha obert una línia d’ajuts per als habitatges de lloguer de protecció oficial gestionats per PROMUSA per a les persones en situació de vulnerabilitat tal com es defineix a l’article 5 del Real Decret-llei 11/2020, de 31 de març (fins a 4 mesos de condonació del 50% de l’import del lloguer via reducció de l’import del lloguer). Aquesta mesura podrà ser ampliada en quant a percentatge de reducció de rendes i ampliació de termini en aquells casos que -analitzats específicament- presentin situació de vulnerabilitat sostinguda. De moment 115 habitatges han presentat declaració responsable de vulnerabilitat.

A més, també s’ha creat una línia d’ajuts per als habitatges de protecció oficial  gestionats per PROMUSA per a persones fora del llindar de vulnerabilitat definit a l’article 5 del Real Decret-llei 11/2020, de 31 de març  però amb rendes dins del rang estipulat per l’Ajuntament als barems de la tarifació social vigent. S’oferirà fins a 4 mesos de condonació del 50% de l’import del lloguer via reducció de l’import del lloguer.

2) Punt de  mediació:

 • Renegociació i/o condonació de part del lloguer. L’Ajuntament fa una crida a la població perquè aquest tipus de negociació es dugui a terme i per aquest motiu impulsarà una campanya de sensibilització i corresponsabilització social. A més a més, per afavorir la rebaixa dels lloguers l’Ajuntament oferirà una bonificació de l’IBI per als propietaris que es prestin a aplicar-ho als seus arrendataris.
 • Punt de mediació local gestionat per Habitat 3. Serà un servei municipal de suport destinat a persones en risc d’exclusió residencial, incloses persones que estan patint els efectes econòmics de la pandèmia del COVID19, amb l’objectiu de promoure la permanència en el domicili habitual. Concretament es desenvoluparan les següents accions:
  • Informació i assessorament personalitzat sobre les opcions existents per afrontar la problemàtica del pagament del lloguer i/o deutes relacionats amb l’habitatge habitual.
  • Mediació entre persones propietàries i llogateres per arribar a acords que permetin la continuïtat en l’habitatge, proposant alternatives que sigui compatible amb la situació econòmica.
  • Informació, assessorament i suport en la tramitació d’ajuts i recursos que permetin el manteniment en l’habitatge de les persones llogateres o l’accés a un nou habitatge.
  • Derivació a la Comissió d’emergències de situacions de risc d’exclusió residencial amb pronòstic de pèrdua de l’habitatge.
  • Coordinació i derivació a altres serveis especialitzats, com per exemple: assistència jurídica gratuïta, assessorament energètic, inserció laboral…
  • Suport i seguiment en procediments judicials. – Assessorament en la cerca d’habitatges de lloguer (ofertes de lloguer, requisits, documentació, etc.)
  • Assessorament en la signatura de nous contractes de lloguer, per tal que les condicions siguin justes.
  • Mediació en situacions d’ocupació sense títol habilitant en les que el propietari sigui un petit propietari. En una primera fase, s’adreça derivacions de serveis socials.

3) Ajuts i bonificacions IBI

 • Increment de la línia d’ajuts de suport al pagament de l’IBI per als propietaris que posin un habitatge a la borsa de pisos assequible gestionat per l’OLH. Per l’any vinent es proposa passar del 50% al 75%.
 • Increment dels ajuts equivalents al cost de l’IBI per a famílies monoparentals, famílies amb pocs recursos i gent major de 65 anys. Per a l’any vinent passaran del 50 al 75%. També s’apostarà per aplicar criteris de tarifació social (segons els ingressos del nucli familiar) i no tant per criteris d’universalitat.
 • Bonificació 75% de l’IBI per als propietaris que es prestin a rebaixar el lloguer als seus arrendataris.

Comparteix

Sant Cugat Magazine #101

Enquesta activa

Estàs a favor de tallar el trànsit als Quatre Cantons?
×

Directe TV

També et pot interessar