L’Ajuntament destinarà 149 milions d’euros pel pressupost del 2020

02/06/2020 – REDACCIÓ /

L’alcaldessa, Mireia Ingla, i el tinent d’alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat i Seguretat, Pere Soler, van presentar la proposta de pressupost municipal per a l’any 2020 que l’equip de govern portarà a aprovació en un ple extraordinari convocat pel 8 de juny.

Aquest pressupost té com a objectiu ser una eina per ajudar a superar la crisi econòmica COVID-19 ocasionada pel confinament de la població i l’aturada de l’activitat econòmica que pateixen la ciutadania, les entitats, els comerços, les persones autònomes i les empreses. A més, el pressupost vol reforçar els serveis municipals que han d’atendre les noves necessitats socials generades per aquesta pandèmia.Per aquest motiu els recursos destinats a inversió creixeran un 22%, passant dels 10’2 M€ del 2019 als 12’76 M€ d’aquest any 2020.

Ajuntament Sant Cugat

Un 12,89% més que el 2019

La xifra global del pressupost per a l’any vinent és de 149.161.482’19 €, dels quals 136.402.788’4 € corresponen al pressupost ordinari i 12.758.693’79 € al pressupost d’inversions. Respecte al pressupost anterior, globalment s’ha registrat un augment del 12’89% ja que el 2019 va ser de 132.133.425’30. Aquest augment és possible gràcies a la previsió de l’Ajuntament de comptar amb més ingressos aquest any 2020.

Quasi 9 milions per habitatge públic

Pel que fa a l’habitatge, es mantindrà l’aportació anual de 2 Md’€ a PROMUSA per cofinançar la política pública d’habitatges. A més, es farà una transferència de capital a l’empresa pública de 7 M€ i s’aplicarà un romanent de 2019 de 725.000 €, és a dir, 8.725.000 € en total.

habitatge-santcugat
Foto de Mané Espinosa

Quines inversions es faran aquest any?

·         MILLORA URBANA: manteniment voreres i calçades via pública (700.000€); nova maquinària per a la Brigada d’Obres Municipal (590.000€); renovació carrer Abat Marcet (450.000€); nou sistema de telegestió a l’enllumenat públic (275.000€); rehabilitació masia Can Monmany (100.000€); obres urbanització plaça Ausiàs March (100.000€); tancament parc infantil Turó can mates (50.000€); proteccions carrers de la Floresta i d’altres barris (50.000€); ampliació vorera av. Cerdanyola (davant benzinera BP/ 50.000€).

·         MILLORA CENTRES EDUCATIUS: rehabilitació coberta i millora pati escola Gerbert d’Orlach (150.000€); millores a l’escola Pins del Vallès (116.000€); rehabilitació espais exteriors escola l’Olivera (25.000€); millorar els entorns segurs de les escoles (50.000€); millora pati escola Pi d’en Xandri (45.000€); millora pati escola la Mirada (15.000€); millora portes emergència escola i pavelló escola la Floresta (30.000€).

·         MILLORA CENTRES ESPORTIUS: canvi gespa artificial a pista atletisme i camp de rugby (700.000€); complex aquàtic Mira-sol (200.000€); millores vestidors PAV 1 i 2 ZEM rb. Celler (100.000€); millora instal·lacions CF Mira-sol (25.000€).

La futura piscina de Mira-sol

·         MILLORA CENTRES CULTURALS: reposició d’equipament per a centres culturals (202.000€); obres rehabilitació Monestir (198.000€); millores vitralls, muralla llevant i coberta Monestir (114.000€); bucs musicals Casal TorreBlanca (80.000€); climatització teatre Mira-sol (31.000€).

·         MILLORA CENTRES SOCIALS: nous mòduls Casa Mònaco (50.000€); millores als casal d’avis (90.000€); millora servei atenció al públic centre cívic la Floresta (20.000€).

·         MOBILITAT SOSTENIBLE: adequació camí escolar des del Pont del Diari fins a l’escola la Floresta (300.000€); “leasing” per adquisicions autobusos (235.000€); finalització carril bici rotonda hipòdrom (150.000€); carrils bici a Valldoreix i la Floresta (120.000€); connexió carril bici entre plaça Xic i av. Graells (50.000€); itinerari bici can Magí-Coll Favà (50.000€); diverses millores en punts carrils bici (30.000€); noves càmeres per gestionar Zona Baixes Emissions (60.000€).

·         SOSTENIBILITAT: horts urbans a av. Roquetes (76.000€); subministrament arbrat viari (233.000€).

·       SEGURETAT CIUTADANA: nous vehicles Protecció Civil (60.000€).

L’Ajuntament deixarà d’ingressar 1 milió d’euros

Així mateix, cal destacar que la preparació del pressupost 2020 no ha estat totalment condicionada per la situació generada per la COVID-19. En aquest sentit, l’Ajuntament ha fet servir 11’5 milions d’euros dels romanents del pressupost 2019 i els ha incorporat al de 2020, i en aquesta quantitat ja consten 5’5 milions d’euros encaminats a combatre els efectes de la pandèmia.

D’altra banda, l’Ajuntament ha registrat una disminució dels ingressos per taxes i preus públics (a causa de no meritar els serveis que s’han deixat de prestar pel confinament de la COVID-19) i preveu un alentiment econòmic que afectarà diversos impostos, especialment els provinents de la construcció (plusvàlues, obres, llicències urbanístiques…). La previsió és que l’Ajuntament podria deixar d’ingressar 1 M€ en aquests conceptes.

Tot i això, els ingressos municipals augmenten considerablement degut a les majors aportacions de les participacions dels impostos estatals, IRPH i IVA, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, així com un augment de la recaptació dels impostos municipals com l’IBI (2’9%).

Un Ajuntament sanejat

La situació econòmica i financera de l’Ajuntament és bona i s’ajusta plenament als criteris de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i sostenibilitat financera tal com s’ha posat de manifest en la liquidació pressupostària de l’exercici 2019.

Comparteix

Sant Cugat Magazine #102

Enquesta activa

Estàs a favor de tallar el trànsit als Quatre Cantons?
×

Directe TV

També et pot interessar