Ciutadans de Segona


Marc-Simarro-model-opinio
Ser estranger, immigrant. Ser, injustament, ciutadà de segona. Ser persona com la resta i, tot i així, gaudir de menys drets. Bé, segons les nostres lleis, no com la resta. No, almenys, al mateix nivell que un resident europeu. Serà per aquella tendència mil·lenària a menystenir els qui vénen d’una banda o l’altra del mar.

Sabem que al voltant d’un 15% de la població catalana no pot votar ni ser votada per manca d’una situació administrativa que li ho permeti, xifra que pot pujar fins al 30% en alguns municipis. Aquesta situació es revela del tot incompatible amb una democràcia que pretengui ser representativa i justa per a tothom. Calen canvis profunds i cal anar a l’arrel.

Cal revertir aquesta situació i deixar de vincular el dret a vot a la ciutadania que, al seu torn, es lliga a la nacionalitat (blindat, com no, a la Constitució Espanyola). La ciutadania hauria de reconèixer-se en funció de la residència i l’empadronament. Excloure persones de la democràcia pels orígens també és racisme. Diem prou, canviem-ho!

Deixa un comentari