Moventis renova com a partner oficial de la Federació Catalana d’Hockey

Moventis ha renovat el seu acord de patrocini amb la Federació Catalana d’Hockey, mitjançant el qual els seus serveis en totes les competicions de la temporada en les quals participi la Federació. Aquest acord representa una proposta global i proporcionarà avantatges de qualitat a tots els clubs catalans d’hoquei que precisin el servei de Moventis, empresa de mobilitat del grup Moventia i actual operador del servei de bus urbà de Sant Cugat.