El pressupost de la Mirada passa dels 8’4 als 9’7 M€, tot i que el cost final serà de 10’7 M€

(17/05/2022 – Redacció)  

L’Ajuntament de Sant Cugat ha aprovat la licitació de les obres de construcció de l’escola La Mirada. L’acord arriba després que al mes de març el ple aprovés una actualització del pressupost del projecte per ajustar-lo a la realitat dels costos actuals. 

Cal recordar que la primera licitació va quedar deserta a causa, sobretot, del gran increment de preus de mercat que en els darrers mesos han patit alguns materials com la fusta o el metall. 

Projecte de l’escola la Mirada

Per reajustar el projecte, l’Ajuntament va aprovar un increment de pressupost de 1,29 M€. Això significa que la inversió total per construir l’escola la Mirada passarà dels 8’4 als 9,7 M€. Aquest increment no ha superat el 20% del total de l’obra (en concret, l’augment ha estat del 15’32%) i, per aquest motiu, s’ha pogut modificar el projecte sense la necessitat d’aprovar un nou projecte executiu.

Amb aquest import (9’7M€) es finançaran les obres de construcció de l’escola. Paral·lelament, cal sumar-hi altres conceptes com la redacció del projecte, els estudis geotècnics o la direcció de l’obra amb el qual el cost final de l’escola serà de 10’7M€.  

A més el Departament d’Ensenyament de la Generalitat aportarà 5’2 € i l’Ajuntament de Sant Cugat 4’5M€.

Ara, amb l’aprovació d’aquesta segona licitació amb el pressupost reajustat, es facilita que les empreses presentin ofertes econòmiques i tècniques per a la construcció de l’escola.

Presenten un contenciós contra l’Ajuntament per l’aprovació del projecte executiu del nou edifici de La Mirada

(15/05/2022 – Redacció)  

ADENC-EdC i SOS Bosc Volpelleres han presentat davant el jutjat de Barcelona un contenciós contra l’Ajuntament de Sant Cugat per l’aprovació del projecte executiu del nou edifici de La Mirada i l’aprovació del Projecte de trasplantament d’arbrat i arbustos derivat de la implantació de l’escola.

Imatge d’arxiu de manifestació a favor del Bosc de Volpelleres

Amb la interposició del recurs també s’ha sol·licitat l’adopció de mesures cautelars per tal de suspendre l’executivitat dels Projectes així com també de l’expedient de contractació per l’execució de les obres.

El recurs que fa mesos es va interposar davant el TSJC contra l’aprovació de la modificació puntual del planejament pel Departament de Territori de la Generalitat (contrària a l’opinió de l’OTAAA) segueix el seu curs malgrat la denegació de l’ampliació sol·licitada al Projecte executiu d’obres, motiu pel qual ara s’ha presentat aquest nou recurs complint el termini donat
pel TSJC.

Des de SOS Bosc Volpelleres, ADENC i la resta d’entitats ecologistes, insisteixen en la necessitat de valorar un emplaçament del nou edifici fora del bosc.

7 anys en barracons: Quines són les reclamacions de l’AFA de l’escola la Mirada?

(13/05/2022 – Redacció)  

L’AFA de l’escola La Mirada ha tornat a denunciar la manca d’espai i condicions en què es troba la dotzena escola pública. Porten 7 anys en barracons provisionals a l’espera de la construcció del nou edifici que encara no s’ha licitat, aquest setembre hauran d‘ampliar les instal·lacions provisionals per encabir les noves línies d’alumnes que començaran i encara no tenen un compromís ferm i per escrit per part del Departament d’Educació i de l’Ajuntament sobre si els nous mòduls estaran instal·lats i en funcionament abans que comenci el curs el proper 5 de setembre.

Des de l’AFA de l’escola La Mirada també demanen una ampliació del pati i una solució per al menjador escolar i la cuina. La primera promoció d’alumnes de l’escola La Mirada que van iniciar P3 el 2016, començaran aquest 5 de setembre 4t de primària. Serà el seu setè curs en barracons provisionals i la previsió és que marxin de l’escola sense poder haver inaugurat el nou edifici.


L’AFA de l’escola La Mirada denuncia que el centre no podrà començar el curs vinent amb normalitat

(12/05/2022 – Redacció)  

L’AFA de l’escola La Mirada ha tornat a denunciar la manca d’espai i condicions en què es troba la dotzena escola pública. Asseguren que més de 200 alumnes “no podran iniciar el curs vinent amb normalitat, ja que el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Sant Cugat no es comprometen -en ferm i per escrit- i fan perillar l’inici de curs i els mesos següents“.

Actual escola La Mirada

A més critiquen que la “manca d’un edifici i els múltiples retards amb què es troba la 12ª escola de Sant Cugat dificulta que l’alumnat pugui rebre una educació pública de qualitat, igualitària i digna“. Des de l’Associació de Famílies diuen que ni la Generalitat ni l’Ajuntament es comprometen a què els alumnes de l’escola tinguin un pati o una pista per poder realitzar esport ni tampoc que puguin disposar de les aules per al curs escolar: “No recordem cap curs escolar en el qual no hi hagi hagut un inici sense anomalies.” Remarquen famílies de l’escola“, expliquen des de l’AFA.

Fa anys que l’AFA de l’escola denuncia les mancances de l’escola que està en barracons a l’escola l’Olivera: “No hem disposat mai de menjador, l’alumnat menja a l’aula. O en èpoques en què érem menys alumnes els àpats es feien en una sala polivalent que servia tant per a fer Art com d’aula d’acollida, menjador…” asseguren les famílies de l’escola. Ara tornen a reclamar que, donat que les licitacions i els processos són lents, “els infants de l’escola no sentin una discriminació respecte a la resta d’escoles de Catalunya i puguin rebre l’educació de qualitat que es mereixen igual que a la resta del territori“.

L’AFA La Mirada vol un compromís ferm per part del Departament d’Educació i l’Ajuntament , i que es dugui a terme de forma imminent en les següents qüestions:


· Nous mòduls per poder encabir tot el conjunt d’alumnes de primària estiguin instal·lats i amb electricitat el 28 d’agost, per tal que el Claustre pugui preparar el nou curs que començarà el 5 de setembre.

· Pati i la pista (que fa 2 anys que esperen) estiguin acabats el 28 d’agost per tal que els alumnes puguin començar el curs amb normalitat.

· Solució al menjador escolar i la cuina.

Cap empresa es presenta al concurs per construir l’escola La Mirada

(28/01/2022 – Redacció)  

La mesa de contractació d’adjudicació de les obres de l’escola La Mirada, encarregada de rebre, obrir i valorar les ofertes de les empreses constructores, ha constatat que no s’ha presentat cap oferta a les obres de construcció de l’escola La Mirada, que tenia un import de 8,5M€. Per tant, s’ha declarat deserta la licitació. D’aquesta manera s’endarrerirà de nou la construcció de la dotzena escola.

Si la raó principal per no haver presentat oferta és una discrepància entre els preus de mercat actuals dels materials de la construcció i els preus aprovats en el projecte, s’haurà de portar a terme una modificació del projecte executiu en cas que la diferència amb l’import aprovat inicialment sigui inferior al 20% del total de l’obra. En cas que l’import final superi el 20% s’haurà de fer una revisió del projecte.

mireia-ingla-mirada
L’alcaldessa Mireia Ingla explicant el projecte l’any 2020

Aquest contratemps se suma el recurs d’ADENC presentat al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic el passat 11 de gener en què sol·licita la suspensió cautelar del procediment de licitació fins a la resolució del recurs interposat contra els plecs. D’aquesta manera, i davant el previsible establiment de mesures cautelars per part del Tribunal Català, el procediment de licitació quedarà paralitzat fins a la resolució del recurs i l’Ajuntament no podrà adjudicar la realització de les obres a l’empresa que hagi presentat la millor oferta econòmica i tècnica.

ADENC amplia el recurs contenciós administratiu per frenar la construcció de l’escola la Mirada

(21/12/2021 – Redacció/)  

ADENC (Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura) ha presentat un escrit d’ampliació del recurs contenciós administratiu contra la Modificació puntual del planejament que se seguia davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per tal d’impugnar, també, l’aprovació definitiva del Projecte bàsic i executiu de l’escola La Mirada per part de l’Ajuntament de Sant Cugat.

simulacio-escolalamirada-destacada
Simulació de la futura escola la Mirada, situada en el Bosc de Volpelleres

A l’escrit presentat s’han sol·licitat mesures cautelars urgents per tal de suspendre l’executivitat de l’acord del Ple, la paralització del Projecte d’obra dels treballs de trasplantament d’arbrat, arbustos i arbres exemplars i la paralització de l’Expedient de licitació del contracte d’execució del Projecte bàsic i executiu, publicat al portal de Contractació pública de la Generalitat el passat 15 de desembre.

El passat 8 de setembre, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va admetre a tràmit el recurs contenciós administratiu contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, CTUAMB, de la Generalitat de Catalunya, per” l’aprovació de la Modificació Puntual del Planejament Vigent a l’Àmbit del Parc Equipat del Bosc de Volpelleres” amb l’objectiu de construir l’escola la Mirada.

El recurs contenciós va ser interposat per l’Associació ADENC (Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura), amb el suport de la Plataforma SOS Bosc Volpelleres i la col·laboració del Fons de Defensa Ambiental, amb l’objectiu de defensar la integritat del Bosc de Volpelleres i evitar que la dotzena escola de la ciutat es construeixi en aquesta zona.

L’AFA de la Mirada denúncia les condicions de treball dels docents de l’escola

(20/11/2021 – Redacció)  

L’AFA de la Mirada segueix denunciant les condicions i situacions diàries que han de viure els alumnes i els docents. Ara a través d’una piulada els pares i mares dels alumnes han volgut mostrar com els docents han de buscar qualsevol lloc per treballar, en algunes ocasions en el magatzem.

Els nens i nenes de l’escola la Mirada estudien des de fa cinc anys en barracons situats a tocar de l’escola Olivera, a l’espera de la construcció definitiva del seu edifici. No tenen ni menjador i, per tant, mengen a l’aula, ni gimnàs ni aula d’informàtica. A més quan plou no poden sortir al patí perquè no hi ha cap porxo.

A principis de novembre l’AFA de l’escola de la Mirada va denunciar que la construcció de l’edifici definitiu de la dotzena escola pateix un nou endarreriment i no estarà acabat fins gener de 2024. En un comunicat van explicar que després de reunir-se amb Francesc Duch, tinent d’alcaldia d’Urbanisme, aquest els va notificar que “per manca de personal i alguna errada del consistori” l’escola no estarà llesta fins a principis de 2024, quatre mesos més tard del que havia promès l’equip de govern.

Equip docent i famílies asseguren que “estan fartes” i que “volen defensar els drets dels nens i nenes de la nostra escola” ja que la situació és “intolerable, insostenible i de màxima gravetat”.

Per aquest motiu han dut a terme aquest mes noves mobilitzacions de protesta amb les que reclamen, entre altres reivindicacions, “honestedat per part de l’Ajuntament amb el procés de construcció de la nova escola“. Però també millores a les instal·lacions provisionals a l’espera de què per fi arribi la nova escola.

Continua la setmana de mobilitzacions de l’AFA la Mirada per reclamar millores a les instal·lacions provisionals a l’espera de la nova escola

(10/11/2021 – Redacció)  

Estava previst que el nou edifici de l’escola La Mirada entrés en funcionament a l’inici del curs 2023-24 però un nou retard en la tramitació del projecte ha endarrerit aquesta data fins a principis de 2024. Un nou endarreriment en l’entrega d’unes instal·lacions que s’havien d’haver estrenat el 2019 i que a dia d’avui encara no han ni començat a construir.

Per aquest motiu l’Associació de Familiars d’Alumnes de La Mirada han decidit dur a terme noves mobilitzacions de protesta amb les que reclamen, entre altres reivindicacions, “honestedat per part de l’Ajuntament amb el procés de construcció de la nova escola“. Però també millores a les instal·lacions provisionals a l’espera de què per fi arribi la nova escola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des de l’AFA La Mirada reclamen un pla amb calendarització de com pensen millorar les instal·lacions actuals i assegurar que hi ha espais adients per estar-hi de nou més temps del previst pel curs vinent la situació ja és insostenible“. Per exemple, en dies de pluja, els nens s’han de quedar tancats a classe tot el dia, ja que no tenen porxos al pati, ni gimnàs, ni altres espais.

L’equip de govern es va reunir a principis de setmana amb l’AFA i la comunitat educativa de l’escola i va avançar les millores que aplicarien a les instal·lacions provisionals de l’escola La Mirada abans que puguin traslladar-se al nou edifici.

Els nens i nenes de l’escola la Mirada estudien des de fa cinc anys en barracons situats a tocar de l’escola Olivera, a l’espera de la construcció definitiva del seu edifici. El 2019 el projecte de construcció es va aturar per complir amb els requeriments de la Direcció General de Protecció Civil. La zona triada per aixecar l’escola es trobava massa a prop de les vies del tren i es va buscar un nou espai al Bosc de Volpelleres.


Aquesta setmana de mobilitzacions diàries de l’AFA la Mirada s’allargarà fins al diumenge vinent fent-se visibles al Cross amb cartells i samarretes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AFA de La Mirada torna a mobilitzar-se per un nou retard en la construcció del futur edifici de l’escola

(09/11/2021 – Redacció)  

Estava previst que el nou edifici de l’escola La Mirada entrés en funcionament a l’inici del curs 2023-24 però un nou retard en la tramitació del projecte ha endarrerit aquesta data fins a principis de 2024. Un nou endarreriment en l’entrega d’unes instal·lacions que s’havien d’haver estrenat el 2019 i que ara com ara encara no s’han ni començar a construir.

Per aquest motiu l’Associació de Familiars d’Alumnes de La Mirada han decidit dur a terme noves mobilitzacions de protesta. Fa uns dies van denunciar a través de les xarxes socials, que Francesc Duch, tinent d’alcaldia d’Urbanisme, els va notificar que “per manca de personal i alguna errada del consistori” l’escola no estarà llesta fins a principis de 2024, quatre mesos més tard del que havia promès l’equip de govern. L’alcaldessa Mireia Ingla ha assegurat que no hi ha hagut un endarreriment per col·lapse en contractació a l’Ajuntament sinó que el problema es deu a l’envergadura del projecte.


L’AFA La Mirada demana millores a les instal·lacions actuals mentre no arriba el nou edifici amb una setmana de mobilitzacions

Els nens i nenes de l’escola la Mirada estudien des de fa 5 anys en barracons situats a l’escola Olivera a l’espera de la construcció definitiva de l’edifici. Per aquest motiu no només demanen poder estrenar el nou edifici com més aviat millor, i sinó millorar les instal·lacions actuals mentre la nova escola no arriba.

L’Escola la Mirada funciona des de l’any 2016 en mòduls a l’espera de la seva construcció definitiva i aquest nou retard se suma a altres problemes, entrebancs i incompliments. L’any 2019 un nou problema obliga a paralitzar les obres. La zona triada per aixecar l’escola es troba massa a prop de les vies del tren i es va buscar un nou espai al Bosc de Volpelleres, per complir amb els requeriments de la Direcció General de Protecció Civil.

L’AFA La Mirada ha anunciat una setmana de mobilitzacions diàries que van arrencar aquest 8 de novembre a la Biblioteca Miquel Batllori i que s’allargarà fins aquest diumenge fent-se visibles al Cross amb cartells i samarretes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AFA de la Mirada denuncia que l’escola no estarà acabada fins gener de 2024

(05/11/2021 – Redacció)

L’AFA de l’escola de la Mirada ha denunciat a través de les xarxes socials que la construcció de l’edifici definitiu de la dotzena escola pateix un nou endarreriment i no estarà acabat fins gener de 2024. En un comunicat han explicat que després de reunir-se amb Francesc Duch, tinent d’alcaldia d’Urbanisme, aquest els va notificar que “per manca de personal i alguna errada del consistori” l’escola no estarà llesta fins a principis de 2024, quatre mesos més tard del que havia promès l’equip de govern.

Equip docent i famílies asseguren que “estan fartes” i que “volen defensar els drets dels nens i nenes de la nostra escola” ja que la situació és “intolerable, insostenible i de màxima gravetat”.

 Els nens i nenes de l’escola la Mirada estudien actualment en barracons situats a l’escola Olivera a l’espera de la construcció definitiva de l’edifici, que estarà situat al Bosc de Volpelleres.

simulacio-escolalamirada-destacada

L’Escola la Mirada funciona des de l’any 2016 en mòduls a l’espera de la seva construcció definitiva i aquest nou retard se suma a altres problemes, entrebancs i incompliments. L’any 2019 un nou problema obliga a paralitzar les obres. La zona triada per aixecar l’escola es troba massa a prop de les vies del tren i s’ha buscat un nou espai per complir amb els requeriments de la Direcció General de Protecció Civil. A més la burocràcia endarrereix l’inici de les obres, que estaven previstes per el setembre de 2020.