Entreguen les claus dels primers habitatges cooperatius de Sant Cugat

El llarg procés de rehabilitació de les Cases dels Mestres a La Floresta ha finaliitzat per fi amb l’acte d’entrega de claus d’aquests 11 habitatges cooperatius d’entre 60 i 38 m², a més d’un espai col·lectiu, en règim d’habitatge protegit (HPO) a preu assequible. Les sòcies paguen unes quotes mensuals d’entre 300 € i 500€, i en el seu moment va fer una aportació de capital d’entre 6.000 € i 9.000 €, segons la superfície de l’habitatge i que se’ls retornava si decideixen marxar del projecte.

Es tracta de l’Oficina per a la Transició Energètica (OTE) que vol resoldre dubtes sobre com executar una obra d’instal·lació d’autoconsum solar i donar suport en la tramitació dels expedients per legalitzar les instal·lacions i/o sol·licitar subvencions.

L’Ajuntament preveu sumar 362 nous habitatges de lloguer assequible al proper mandat

Durant aquests quatre anys, l’Ajuntament ha lliurat 158 habitatges de lloguer assequible, dels quals 71 han estat de promoció pública a les promocions de Jeroni Pujades i de les Casetes dels Mestres a La Floresta, 58 de promoció privada, al carrer Benet Moxó i altres 29 s’han recuperat a través del dret de tanteig i retracte. Una pràctica que permet a l’administració pública recomprar els pisos protegits que es posen a la venda i reconvertir-los en lloguer social. En total, el nombre d’habitatges destinats a lloguer assequible durant aquest mandat s’ha doblat respecte l’anterior, quan es van incorporar 71 nous habitatges.

Es tracta de l’Oficina per a la Transició Energètica (OTE) que vol resoldre dubtes sobre com executar una obra d’instal·lació d’autoconsum solar i donar suport en la tramitació dels expedients per legalitzar les instal·lacions i/o sol·licitar subvencions.