L’Ajuntament projecta el “Sant Cugat del futur”

L’Ajuntament vol que el nou barri de Ca n’Ametller esdevingui el paradigma del Sant Cugat del futur. El planejament d’aquest nou àmbit de la ciutat ofereix noves oportunitats en quant a  desenvolupament, habitatge, noves infraestructures de mobilitat, entorn verd, participació i qualitat de vida.