PdCat i ERC acorden aprovar el pressupost municipal 2019

06/02/2019 – REDACCIÓ /

ERC-MES donarà suport als comptes que presentarà l’equip de govern, format per membres de PDeCat-Demòcrates, divendres que ve 8 de febrer al ple extraordinari.

Cedida per l’ajuntament – Mané Espinosa.

L’acord el va anunciar ahir l’ajuntament en nota de premsa i contempla una vintena d’actuacions valorades en dos milions d’euros. Una quantitat a la qual se li haurà d’afegir l’import de la compra d’un nou solar per construir habitatge públic.

Després de mesos de negociació, el proper divendres s’acabarà aprovant el pressupost municipal de la ciutat per a l’any 2019.

En l’últim ple abans de l’aturada nadalenca, l’equip de govern va haver de retirar la votació dels pressupostos de l’ordre del dia perquè no comptava amb els suports necessaris.

Les principals actuacions que es contemplaran en el nou pressupost fan referència als següents àmbits: tarificació i impostos, habitatge, mobilitat sostenible, barri del Monestir, Sala Polivalents i altres equipaments.

Segons van valorar ahir els regidors d’ERC-MES en roda de premsa, “no és un acord d’estabilitat pressupostària. És un acord que hem intentat que beneficiï al màxim la ciutadania de Sant Cugat”.

A continuació, un resum de les actuacions destacades:

Tarifacions i impostos

 • La proposta de tarifació social a tots els preus públics (amb una partida específica de 50.000 € aquest 2019).
 • La creació d’una nova taxa sobre els habitatges buits de la ciutat
 • Bonificacions a empreses que presentin un Pla de transport sostenible per al seu personal
 • Línia de subvencions destinades a la conservació dels habitatges (instal·lació ascensors i millores en les estructures interiors)

Habitatge

Dins els acords per al pressupost 2019 en destaquen els ajuts per a l’habitatge i el compromís per a noves promocions:

 • Desenvolupament per part de PROMUSA del Pla 2017-2023 per a l’orientació de la promoció d’habitatge en règim de lloguer. Aquest punt ha estat acordat durant el Pacte d’estabilitat pressupostària de 2017 (PEP2017).
 • Revisió i consens del pla d’inversions plurianual on solament es realitzi habitatge de lloguer.
 • Complir els compromisos aprovats per la Comissió especial sobre diferents promocions d’habitatges a Promusa.
 • Augment en 50.000 € de la partida de suport a l’habitatge de lloguer (ajuts).
 • Dotació pressupostària de 2M d’euros pactada arrel de l’aprovació inicial que permeti que l’execució de la modificació de planejament general aprovada en fase d’avanç de planejament (amb les esmenes que es puguin realitzar) puguin permetre avançar en la realització d’habitatge públic.
 • Establiment comissió seguiment projecte acordat a Lestonnac sobre habitatge jove.
  Per tal de donar resposta a les necessitats d’emancipació juvenil. Avançar el termini de realització de la promoció d’habitatge dotacional de Santjoanistes mitjançant acords amb altres administracions. La promoció comptarà amb 48 habitatges en règim de lloguer assequible per a gent jove. Dedicar entre un 15% i 18 % del total de l’habitatge construït a emergències habitacionals.
 • Adquirir un nou solar en la zona nord del territori del Consell de Barri Centre Est (en aquest moment en negociació) que permeti la construcció d’uns 50 habitatges dotacionals per a joves. Es destinarà un 15 % d’habitatges per a emergències habitacionals adequant (ampliant) les seves dimensions per tal que es puguin re allotjar famílies. Valoració econòmica en negociació, valors propers a 1 milió d’euros.

Mobilitat sostenible

Executar les següents actuacions en quant a l’aplicació de controls horaris en l’estacionament.

 • Zona Vermella: implantació d’aquesta tipologia d’estacionament (zona gratuïta d’aparcament limitat) a la zona d’aparcament de davant del CAP de Sant Cugat (substituint parcialment l’actual zona blava), davant del CAP de Can Mates i davant del CAP de Valldoreix. La validació dels tiquets per garantir-ne la gratuïtat es farà en col·laboració amb l’organisme gestor dels CAP per tal de garantir que la zona vermella és utilitzada per les persones usuàries dels Centres d’Atenció Primària.
 • Zona verda: Ampliació d’aquesta tipologia d’estacionament als següents barris del territori del Consell de Barri Centre – Est.
 • Barri de Sant Francesc
 • Barri de Can Magí

Calendari : La implantació serà efectiva en un període màxim de 2 mesos.

Pla integral de reforma urbana del barri del Monestir

L’acord entre els partits contempla accions específiques per al barri de Sant Francesc-Monestir, com:

 • Donar suport pressupostari per a l’any 2019 i posteriors a la memòria d’implementació del Pla Integral de reforma urbana del Barri del Monestir.
 • Inici de les obres de reforma de l’Avinguda Cerdanyola durant el mes de març de 2019.
 • Ampliar les dotacions del Pla Integral amb les següents partides pressupostàries:
  o Crear una partida de suport a la rehabilitació d’habitatges, especialment aquells amb deficiències estructurals (100.000 €, dotació pressupostària global).
 • Recuperar el projecte acordat per l’any 2017 de projecte de recuperació d’espais i material d’identitat del barri. Dotació d’una partida de 20.000€ + 20.000 € de l’any 2019. Contractació projecte-direcció abans del mes de maig de 2019.
 • Compra de l’habitatge històric situat a la cantonada de l’Avinguda Cerdanyola i passeig Torreblanca.
 • Formulació com a centre cívic. Dotació pressupostària 800.000 €, calendari de pagament 2 exercicis pressupostaris.
 • Dotació pressupostària de 150.000 per a projecte reforma i 1a fase de les obres de condicionament. Abans que acabi l’any 2019.
 • Declaració de Bé cultural d’interès local al ple municipal de març de 2019.
 • Acordar el nom de Centre Cívic Casa de La Haba – memorial Alfonso Guisado per l’equipament.

Sala Polivalent i de Concerts

En relació al Projecte de conversió de dues sales de cinema en sala polivalent aprovat per resolució de la Junta de Govern local en data 15 de maig de 2018, s’acorda la dotació pressupostària suplementària que permeti convertir aquest nou equipament en una sala de concerts d’ús polivalent.

 • S’encarregarà un informe fonomètric i s’emetrà, per part de la Direcció d’àmbit corresponent, un informe d’usos que determini quines són les adequacions que calen implementar.
 • D’acord amb els esmentats informes, es garantirà que es realitzaran les obres i condicionament necessaris que permetin la realització de concerts i els usos de caràcter cívic, de promoció econòmica, social i cultural.
 • S’establirà una comissió bilateral de seguiment i impuls.
 • Es garantirà que l’equipament respongui a les necessitats dels col·lectius que de forma més directa en faran ús.
 • S’acorda que l’equipament tindrà unes condicions tècniques que en permetran la cogestió entre l’administració i els diferents col·lectius juvenils i culturals de la ciutat com a forma d’empoderament d’aquests col·lectius.
 • Pressupost suplementari: 780.000 € escenografia, condicionament necessari i aïllament acústic.

Més equipaments per a la ciutat

L’acord especifica també altres temes com:

 • la cobertura lleugera de la piscina del Parc Central.
 • l’adequació de les pistes esportives de Sant Francesc.
 • la continuació del projecte del Complex Esportiu de Mira-sol.
 • el centre d’acollida d’animals.
 • la rehabilitació de l’espai en desús del Pavelló de la Guinardera per a ús social de les entitats esportives.

Mesures per combatre la sida

Fomentar l’ús del preservatiu al municipi, instal·lar màquines expenedores de preservatius a tots els centres d’educació secundària de Sant Cugat i garantir punts d’accés gratuït als preservatius especialment per al jovent.

El contingut íntegre de l’acord en aquest enllaç (PDF).

Comparteix

Sant Cugat Magazine #101

Enquesta activa

Estàs a favor de tallar el trànsit als Quatre Cantons?
×

Directe TV

També et pot interessar