La regió sanitària que pertany Sant Cugat té 130 residències sense cap contagi per coronavirus

25/05/2020 – REDACCIÓ /

El Departament de Salut ha elaborat un pla per garantir la màxima prevenció per evitar contagis en la població resident durant les diverses fases del pla de desconfinament. Les visites es poden fer a les residències considerades com a netes, o en les que tinguin un sector considerat com a net totalment sectoritzat, de forma prioritària; i en segon lloc, als residents sense malaltia que estiguin en centres residencials afectats, però en situació estable. No es permetran visites als centres que encara no mostrin un control adequat de la infecció, segons criteri de Salut Pública.

Per això el Departament de Salut ha classificat les residències en verdes, taronges i vermelles. Les primeres són residències sense contagi i que han garantit els circuits, aïllament i la sectorització dels espais per fer segures les visites o readmetre usuaris; les segones, estan en fase d’acabar d’aplicar les mesures recomanades i poden tenir encara alguns residents amb COVID-19; i les vermelles, són els que tenen un elevat nombre d’usuaris contagiats i encara no tenen finalitzat el pla de sectorització i altres mesures recomanades.A Catalunya ja hi ha 472 centres classificats com a verds, tot i que encara s’està acabant d’enllestir aquesta primera avaluació. Així mateix, fins ara s’han classificat 392 centres amb el nivell taronja i 103 amb vermell. Un total de 87 centres encara estan pendents de classificar. Pel que fa a la regió sanitària que pertany Sant Cugat, Metropolitana Nord, hi ha 130 residències classificades com a verdes, 63 taronges, 29 com a vermelles i 30 encara estan pendent de valorar.

Font: Departament de Salut

En relació amb les visites de familiars es fan les recomanacions següents per possibilitar les visites de familiars als centres, segons la zona de desconfinament on estiguin aquests equipaments:

Fase 0: priorització de les visites d’acompanyament i suport al final de vida.
Fase I: afegir la priorització de les visites de residents en situació de descompensació de malaltia crònica.
Fase II: generalització de visites a tot tipus de residents.
Fase III: visites de familiars en zones exteriors del centre residencial.


La consellera de Salut, Alba Vergés, ha posat en valor que aquestes propostes “són necessàries i estan treballades amb el sector“. “La possibilitat de fer visites és clau perquè la gestió emocional és important, però fins ara no havíem abordat especialment perquè no podíem córrer riscos en espais tan sensibles com les residències“, ha subratllat la titular de Salut.

Habilitar les visites té com a objectiu donar suport emocional, però en una situació d’alt risc s’han de minimitzar al màxim els riscos que implica l’entrada de persones alienes a la institució i possibles vectors de contagis. Es recomana doncs una visita setmanal per resident, que el familiar sigui sempre el mateix i que la durada de la visita no sigui superior als 30 minuts.


Els familiars o la persona que accedeixi al centre se li prendrà la temperatura, ha de realitzar un rentat higiènic de mans, desinfecció del calçat, s’ha de posar una mascareta quirúrgica i ha de mantenir la distància mínima de 2 metres amb els residents. Cap persona amb prova positiva o amb signes/símptomes d’infecció respiratòria, febre o antecedents de contacte amb casos confirmats de COVID-19 no hauria de ser autoritzada a entrar en el recinte.


Així mateix, totes les visites cal que estiguin autoritzades pels centres mitjançant cita prèvia. Cada centre ha d’establir les franges horàries de visita i el seu aforament màxim en funció de les seves instal·lacions i la disponibilitat de personal per a la supervisió. 


Comparteix

Sant Cugat Magazine #101

Enquesta activa

Estàs a favor de tallar el trànsit als Quatre Cantons?
×

Directe TV

També et pot interessar