Site icon TV SantCugat.cat

Quin és el protocol que haurien seguit els Serveis Socials de l’Ajuntament en el cas de la veïna Yolanda Rodríguez?

06/02/2020 – REDACCIÓ /

L’Ajuntament de Sant Cugat ens ha informat dels protocols que els Serveis Socials segueixen quan els arriba un ciutadà o ciutadana que ha perdut el seu habitatge i que es podrien haver seguit en el cas de la veïna Yolanda Rodríguez.

Fotografia de Yolanda Rodríguez penjada a Facebook el passat estiu per reivindicar un habitatge digne

Aquest protocol el va demanar Andrea Terzaghi, un amic de la veïna Rodríguez durant l’audiència pública del ple del mes de gener d’aquest any. Aleshores va demanar els protocols d’actuació de Serveis Socials de l’Ajuntament després que la seva amiga va perdre l’allotjament que li havien facilitat. La seva amiga Yolanda es va veure abocada al carrer després d’un conflicte ocorregut a l’allotjament que li havia facilitat l’Ajuntament.

Publicitat

Protocol genèric sobre actuacions de Serveis Socials davant pèrdua d’habitatge

Des de Serveis socials, davant qualsevol persona resident al municipi sense allotjament se li ofereix un allotjament alternatiu temporal en el municipi o rodalia depenent de la disponibilitat i l’adequació a la persona i/o composició de la unitat de convivència. En situacions de famílies amb infants a càrrec es busca que l’allotjament es realitzi en establiments que disposin de cuina.

Quan es produeix una situació d’emergència, fora de l’horari laboral, des de la policia local o els serveis socials s’activa el centre d’urgències i emergències socials de Barcelona (CUESB), amb qui l’Ajuntament de Sant Cugat té un conveni de col·laboració. Des del CUESB, que es desplacen en cas necessari i ofereixen servei d’allotjament d’urgència (i àpats), sempre que la persona vulgui, fins al primer dia hàbil següent en què la situació és atesa des dels Serveis socials.

Segons l’amic de la Yolanda Rodríguez,  encara es troba ingressada a la Mútua de Terrassa a l’espera de rebre l’alta que li podrien haver donat ahir dimecres.

Publicitat

Exit mobile version