Pas endavant en la creació del Consell de la Gent Gran

12/02/2021 – Redacció /

El futur Consell de la Gent Gran està cada cop més a prop. L’equip del govern municipal portarà al ple de febrer l’aprovació del seu reglament, un pas imprescindible per tirar-lo endavant.

L’objectiu d’aquest nou òrgan és promoure la participació del col·lectiu de la gent gran en la presa de decisions de la ciutat, de manera que tinguin un paper actiu. Aquest grup suposa un 14% de la població del municipi.

Publicitat

La creació del Consell sorgeix a partir d’una demanda de la Taula de la Gent Gran. El reglament estableix el funcionament i l’organització del nou consell, que tindrà funcions “de caràcter participatiu, consultiu, promocional, d’assessorament i de supervisió”.

Hi haurà un president, un sots-president, un Ple del Consell, una Comissió Permanent i Grups Operatius de Treball.

Un cop el reglament quedi aprovat pel ple, passarà a un període d’exposició pública perquè la població pugui fer les esmenes que consideri oportunes. Posteriorment s’aprovarà definitivament i es procedirà a la constitució del Consell. Està previst que comenci a funcionar el segon trimestre del 2021.

Publicitat

Feu un comentari