Marea Blanca demana que s’aposti per una atenció primària forta per fer front a la pandèmia11/11/2020 – Tina Forest Illas /

El grup municipal de la CUP ha presentat una moció al Ple Municipal en nom de Marea Blanca per tal que s’aposti per una atenció primària forta per fer front a la pandèmia.

En la moció s’acorda que el Ple Municipal demanarà al Departament de Salut la reobertura total dels centres d’atenció primària i dels consultoris, amb tots els serveis i dotacions de material i personal. També es demanarà que es restableixi la visita presencial, i que es deixi la consulta telefònica tan sols per aquelles qüestions que es puguin resoldre per aquesta via, sempre amb la conformitat dels pacients i garantint que hi hagi una connexió ràpida i àgil.

Es demana recuperar la figura del metge o metgessa i de l’infermer/a de referència per a cada pacient, i també que es prioritzi la despesa sanitària per a l’atenció primària, amb el compromís que s’arribi al 25% del pressupost de Salut.

Els motius que han motivat aquesta moció han estat la reducció dels recursos en la sanitat pública durant els últims anys, una situació que s’ha vist agreujada per la pandèmia. Expliquen que l’atenció primària ha de tenir un paper clau en la gestió de l’actual situació sanitària, i que s’han d’assumir noves accions mèdiques, com és el cas de les proves diagnòstiques de la Covid-19 o el rastreig de contactes.

Publicitat


A més, denuncien que el pla de la Conselleria de Salut per enfortir l’atenció primària és insuficient, ja que hi ha una inversió prevista de 300 milions d’euros per a millores tecnològiques i augment de personal fins el 2022, però expliquen que no recupera la situació prèvia a l’any 2011.

Consell de Participació en Sanitat

El passat 5 de novembre Marea Blanca i la Plataforma de Pensionistes de Sant Cugat es van reunir amb la regidora de Ciutadania i Salut, Gemma Aristoy, i amb la responsable de l’àrea de Ciutadania, Anna Soler. Les dues organitzacions van proposar la creació d’un Consell de Salut al municipi per tal de tenir un espai que garanteixi el diàleg entre la ciutadania, CatSalut, Mútua Terrassa i l’Ajuntament de Sant Cugat.

Marea Blanca i la Plataforma de Pensionistes han lliurat a Gemma Aristoy un document de diagnosi de la situació que travessa l’atenció sanitària al municipi, en el qual posen de manifest que els equips d’atenció primària estan infradotats i que treballen en condicions laborals precàries. També denuncien la falta d’informació i transparència pel que fa a les dades d’atenció domiciliària i de les llistes d’espera, i també dels criteris per reprogramar les visites i proves pendents.

Les dues plataformes s’han compromès a mantenir els ponts de diàleg amb el govern municipal per constituir el Consell de Participació en Sanitat a la ciutat.

Deixa un comentari