La falta de wifi dificulta les classes virtuals de l’Escola de Música de Sant Cugat

06/11/2020 – Tina Forest Illas /

Des del divendres passat les escoles de música de Catalunya han hagut d’aturar les classes presencials i passar a fer-les online. Tot i això, les classes de Conservatori sí que es podran seguir fent presencialment, ja que es consideren estudis reglats.

Aquesta divisió de les classes ha posat en una situació molt complicada a escoles de música com la de Sant Cugat, que combina les dues tipologies, ja que part dels alumnes poden accedir al centre, i l’altra part, no. A aquesta complicació se li afegeix, a més, un problema que porten arrossegant des de fa molts anys, la falta de connexió wifi

Publicitat

Com que els professors han de fer classe presencial al centre als alumnes de Conservatori, el teletreball no és una opció, i la falta de connexió a Internet fa que no puguin oferir classe virtual als alumnes de l’escola de música. La solució que s’ha trobat, és a través de l’enviament de vídeos: els alumnes envien vídeos als professors i aquests els donen feedback corregint els possibles errors o les coses a millorar.

Alguns professors han intentat reinventar-se perquè els alumnes puguin treure el màxim profit d’aquesta situació. Així, per exemple, Jordi Paredes, professor de guitarra de l’Escola de Música de Sant Cugat, edita els mateixos vídeos que rep dels alumnes i s’hi insereix a ell mateix fent comentaris sobre el contingut.

Des de l’Ajuntament de Sant Cugat ja s’ha començat a fer una instal·lació a l’escola perquè puguin disposar de connexió wifi durant els propers dies, una notícia que celebren des de la direcció del centre i que els permetrà compaginar millor les classes presencials i online.

Publicitat

Tot i així, tant les famílies com els centres reclamen que es torni a les classes presencials i que les escoles de música es considerin centres educatius iguals que qualsevol altre.

Feu un comentari