El Sindicat de Llogateres evita un desnonament al carrer Monestir

07/11/2019 – REDACCIÓ /

La crida del Sindicat de Llogateres ha evitat el desnonament d’una família del carrer Monestir. Tota la gent que s’ha reunit a l’exterior de l’immoble ha evitat que la comitiva de Mossos i propietat de l’immoble entressin a comunicar l’ordre de desnonament a la llogatera. Ara, la Teresa, que viu amb tres menors a càrrec seu, té un mes i mig per negociar una sortida digna i poder ser atesa pels serveis socials de l’Ajuntament.

Publicitat

El Sindicat de Llogateres de Sant Cugat ha confirmat que el pròxim 26 de novembre el cas de la Teresa anirà a la Taula d’Emergències de l’Ajuntament de Sant Cugat on tindrà la possibilitat que se li assigni un habitatge de reallotjament com a persona desnonada.

Segons dades de l’Ajuntament, des de Serveis Socials han atès des del mes de gener al mes de setembre d’aquest any 14 situacions de risc d’exclusió residencial que han estat finalment desnonaments. D’aquests casos, 11 han estat valorats favorablement per la Comissió de valoració d’emergències econòmiques i socials, amb accés a habitatges del Fons Social i tres han trobat reallotjament pels seus propis mitjans. La xifra de desnonaments podria ser superior perquè el consistori tan sols té constància els casos que s’atenen des de Serveis Socials.

Publicitat

Feu un comentari