La Unió alerta de la possible pèrdua del nou edifici

27/10/2020 – Tina Forest Illas /

La continuïtat del Consorci local entre l’Ajuntament de Sant Cugat i La Unió Santcugatenca està en risc per “impediments legals i econòmics”. L’Ajuntament ha firmat un decret d’alcaldia incoant la seva dissolució.

David Pujol llegint el comunicat davant l’edifici de la Unió

Les dues entitats van signar un Consorci l’any 2015 per poder resoldre la mala situació de l’edifici de La Unió i els problemes econòmics que arrossegaven, i l’Ajuntament va destinar 5.611.053,41€ en rehabilitar les instal·lacions perquè tornessin a estar operatives. Un cop finalitzades les obres, hi havia la possibilitat de renovar el Consorci o bé retornar la propietat de l’edifici a La Unió.

Publicitat

El passat 14 de setembre es va celebrar una reunió entre aquestes dues entitats en la qual l’Alcaldessa, Mireia Ingla, va traslladar a La Unió el contingut dels Informes redactats per Intervenció Municipal i per Secretaria General. En aquests es destacaven errors i omissions en els tràmits que es van fer per crear el Consorci l’any 2015, i es recomanava la seva dissolució.

Des de La Unió denuncien que hagin esperat tres anys per comunicar aquests errors, que es podrien haver resolt al principi. També expliquen que els errors contemplats a l’informe de Secretaria són “corregibles i/o subsanables”, i que no entenen com s’ha arribat a la conclusió que cal dissoldre el consorci.

Intents per desencallar la situació

Davant aquesta situació, des de l’Ajuntament es van donar tres opcions:

Publicitat

  • Dissolució i liquidació del Consorci. En aquest cas l’Ajuntament es quedaria el 100% de la propietat i es compensaria l’entitat amb la quantitat d’1.864.968,65€, valor pel qual ha estat valorada la finca.
  • Creació d’un nou Consorci reformant estatuts i adaptant-los a la realitat actual.
  • Creació d’un nou marc jurídic en el qual hi hagi la creació d’una entitat basada en la Llei de Propietat Horitzontal. En aquest cas, es dividiria la propietat, de manera que La Unió es quedaria el 23% de la finca i l’Ajuntament amb el 77%.

Des de La Unió Santcugatenca expliquen que es va acordar que es farien reunions amb l’advocat especialista en propietat privada i divisió horitzontal, així mateix, també es va acordar convocar l’assemblea general de socis de l’entitat per informar dels fets i decidir com procedir a partir d’ara.

Denuncien, però, que  a hores d’ara encara no s’ha fet cap de les dues coses. A més, també expliquen que el passat 13 d’octubre es va signar, per part de l’Ajuntament, un decret d’alcaldia incoant la dissolució del Consorci.

Davant aquests fets, des de La Unió han plantejat tres opcions:

  • Exigir a l’Ajuntament la continuïtat del Consorci amb l’argument que els errors presentats als informes “són esmenables i no provoquen la nul·litat del consorci”.
  • Acceptar la dissolució i negociar amb l’Ajuntament les noves condicions de divisió de la propietat.
  • Interposar una demanda per incompliments i pèrdua de drets de La Unió.

L’Assemblea serà l’encarregada de decidir com es procedirà des de l’entitat a partir d’ara.

Obres acabades

El passat 18 de juliol es va fer una visita a les instal·lacions per part dels socis de La Unió, i segons explica l’entitat, es va poder veure que les obres de l’edifici estaven acabades, a falta de la instal·lació dels equips escenotècnics.

Des d’aquest dia s’han contemplat diverses dates perquè La Unió pogués tornar a la seva nova seu, però aquesta s’ha anat retardant per diferents motius que l’Ajuntament ha anat justificant, com ara endarreriments en els pagaments de factures a l’empresa constructora.

Des de la Junta Directiva de La Unió consideren que “aquest bloqueig per tornar a la Nova Unió és una coacció i una injustícia”, i que si no fos per la situació jurídica en la que es troben, el passat setembre ja podrien haver entrat a les noves instal·lacions. També denuncien que no tenen data per entrar a la Nova Unió, i que des de l’Ajuntament els posen la condició imprescindible d’acceptar la dissolució del consorci per poder tornar.

Feu un comentari