900.000 euros per fer més segura l’Arrabassada09/04/2021 – Redacció /

L’Arrabassada, entre Barcelona i Sant Cugat, lidera el rànquing com la carretera més perillosa de Catalunya. Ho diu cada any l’informe del RACC d’avaluació i risc d’accidentalitat de les carreteres catalanes. Per aquest motiu, la Generalitat ha iniciat la licitació de les obres de millora de la seguretat viària de la carretera de l’Arrabassada entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès per un import de 900.000 euros i un termini d’execució de tres mesos. Aquesta actuació abasta tota la carretera, en una longitud d’11,5 quilòmetres i es preveu que les obres comencin a l’estiu i tinguin una durada de tres mesos.

accident-arrabassada-1
L’Arrabassada és la carretera més perillosa de tota Catalunya

Les principals intervencions que inclou el projecte és la redistribució de la secció transversal amb un zebrat central separador de fluxos fins a l’accés a la urbanització de Can Cortès, la col·locació de ressalts i la millora de la senyalització i abalisament de tota la carretera, reforçant sobretot la senyalització vertical amb senyals amb fons groc de limitació de velocitat o d’existència de perill. A partir de l’accés a la urbanització de Can Cortès, la línia de l’eix passarà a ser línia contínua fins a l’arribada a la zona urbana de Sant Cugat del Vallès.

Així mateix, en un tram de tres quilòmetres, on la carretera és més estreta, es preveu l’execució de cunetes trepitjables d’1 metre d’amplada aproximadament per assolir un sobreample a la via. D’altra banda, els carrils centrals es pintaran de vermell i es millorarà la visibilitat d’alguns accessos.

Es reordenaran algunes interseccions existents al tram, per afavorir la seguretat viària. Així mateix, s’intervindrà als talussos en desmunt que tinguin més risc d’esllavissades per assegurar-los. Finalment, també s’implantaran senyals verticals nous de carretera compartida amb ciclistes al llarg de tot el recorregut.

Publicitat


Deixa un comentari