532 arbres han estat plantats a la ciutat durant la campanya 2020-2021

15/04/2021 – Redacció /

Els serveis municipals han plantat a Sant Cugat 532 exemplars durant la campanya de plantació d’arbrat 2020-2021. Concretament 286 unitats s’han ubicat a l’espai viari, 142 en espais verds, 27 en equipaments i dues unitats singulars a la plaça Octavià i la rambla del Celler.

Actualment hi ha fins a 53.000 arbres a la ciutat, sense comptar l’arbrat de l’entorn natural i de l’espai forestal, dels quals, gairebé 27.000 estan als carrers. El Pla director de verd Urbà pretenen aconseguir un increment sostingut del 2% anual en el nombre d’arbres de la ciutat, mantenint i millorant la relació nombre d’habitants/arbre (1,7 habitants/arbre). Per arribar aquest objectiu això suposarà una plantació de 1.000-1.200 arbres/any i assolir els 63.000 arbres en un període de 8 anys.

Publicitat

Sant Cugat gairebé dobla el nombre d’arbres per habitant respecte a la mitjana dels municipis del nostre entorn. Com a curiositat, dir que a la ciutat el 43% de la longitud dels carrers tenen arbres.

Quants arbres es planten?

Anualment i durant el període hivernal es realitza una campanya de plantació a la ciutat. El nombre d’arbres viaris que es planten és d’aproximadament uns 200-350 exemplars. El nombre d’arbres d’espais verds i equipaments que es planten és d’aproximadament uns 300-500 exemplars.

Pel que fa als tipus d’arbres hi ha fins a 165 espècies diferents a la ciutat. A més s’eviten plantar les espècies al·lergèniques i també els arbres invasors. S’afavoreix la selecció d’arbres de noves espècies per fomentar la biodiversitat, així com arbres que potenciïn el cromatisme durant els canvis estacionals i de floració intensa.

Publicitat

Feu un comentari