170 santcugatencs han renunciat a ser membres d’una mesa electoral09/02/2021 – Redacció /

La Junta Electoral de Zona ha acceptat 170 renúncies a ser membre d’una mesa electoral de Sant Cugat. Suposen un 11% dels 801 membres escollits a través del sorteig dut a terme el mes de gener. Al municipi hi ha 89 meses i a cada mesa hi ha un president i dos vocals (cada membre té assignat dos suplents i, per tant, a cada mesa se li assignen un total de 9 persones). Segons el consistori, les renúncies acceptades (170) no representen cap risc per a la constitució de les meses. Tot i això, l’Ajuntament ha ampliat el nombre de suplents per assegurar que no hi hagi cap dificultat per constituir-les. En total aquests dies s’han assignat com a suplents 35 persones més que inicialment havien quedat en reserva en el sorteig efectuat al gener. En aquest sorteig sempre s’escullen més persones de les estrictament necessàries.

Membres d’una mesa electoral posant-se els EPI durant el simulacre.

Per la seva banda, el director general de Participació i Processos Electorals ha explicat que en l’àmbit català el 0,39% de les meses té els membres justos, l’1,08% té almenys un recanvi i que un 65,78% ja té els 9 membres. I conclou que, amb les dades actuals, ja està garantida la constitució del 98,99% de les meses.

Deixa un comentari