“De la necessitat…”

Tots i totes sabem que la comunicació és l’acció d’intercanviar informació entre 2 o més participants, i crec que també tenim clar que la informació i la comunicació no és el mateix.