“El pluralisme…”

Hi ha molta gent catalana desencisada, que no tota, amb el moviment polític independentista i les raons que tenen no poden ser més contradictòries.