Sostre cívic culpa l’ajuntament dels retards en el projecte de masoveria urbana de La Floresta

14/02/2019 – Josep Lluís Silva /

La cooperativa Sostre Cívic critica que encara no s’ha executat l’acord signat amb l’Ajuntament de Sant Cugat l’any 2015 per tirar endavant el projecte de masoveria urbana Clau Mestra a La Floresta.

masoveria-urbana-lafloresta
Les Cases dels Mestres. Foto: Sostre Cívic

L’acord signat fa quatre anys preveu la promoció d’un projecte d’habitatge cooperatiu a Les Cases dels Mestres, propietat de l’empresa municipal Promusa, a partir de la constitució d’un dret de superfície en favor de la cooperativa Sostre Cívic.

Publicitat

Segons explica la cooperativa en un comunicat, diversos problemes burocràtics i administratius han endarrerit el projecte fins al dia d’avui. Una situació que està desesperant a les adjudicatàries que van entrar al projecte el gener de 2016 com a sòcies usuàries de la cooperativa.

Sostre Cívic informa que som ja a l’any 2019 i els darrers tràmits, encara previs a la signatura del dret de superfície, no s’han dut a terme, i tampoc han passat a l’ordre del dia del Ple de febrer de l’Ajuntament de Sant Cugat, com s’havia comunicat a la cooperativa. Això ha sigut el que ha vessat el got i per això el grup reclama que l’Ajuntament posi data a la signatura del dret de superfície amb un compromís ferm i públic.

El grup de sòcies de Sostre Cívic Clau Mestra ha redactat el següent manifest reclamant a l’Ajuntament el compliment dels seus compromisos:

Publicitat

“Quatre anys després de l’acord entre el col·lectiu 6 Claus i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, segueix sense haver-se aprovat la transmissió patrimonial entre Promusa i el consistori, així com tampoc les modificacions del conveni inicialment pactat que reclamem des de Sostre Cívic i que ja van estar acceptades per Promusa fa tres mesos.

A dia d’avui encara no hi ha certesa que aquest tema es debati en el proper ple de l’Ajuntament del present mes de febrer. Sempre amb els límits del ritme de l’administració, i ara mateix, amb el panorama electoral molt a prop, manifestem la por de trobar-nos amb l’enèsim obstacle: la no inclusió a l’ordre del dia del proper ple del 18 de febrer del 2019 per l’aprovació del conveni. Des del col·lectiu hi ha molt cansament i inclús desconfiança de tot aquest procés que sembla no tenir fi. Reclamem serietat, claredat i responsabilitat per part de l’Ajuntament perquè enllesteixin els tràmits i responguin als seus compromisos.”

Tres anys de treball a pesar dels problemes burocràtics i administratius

Poc després de l’adjudicació de les Cases dels Mestres a les sòcies usuàries, el projecte ja es va trobar amb el primer entrebanc, quan l’Ajuntament se n’adona que no tenia en la seva possessió una de les parcel·les de la finca de Cases dels Mestres que dóna accés al vial, i que per tant aquesta finca no podria obtenir la prescriptiva llicència d’obres. Un posterior canvi en el planejament a l’entorn de Cases dels Mestres, on s’havien de segregar i parcel·lar diverses finques propietat de Promusa i de l’Ajuntament, han vingut a embolicar encara més l’operació.

Tot això ha implicat múltiples accions i tràmits (cerca de la propietat i compra del solar d’accés al vial, aprovació de les llicències de parcel·lació, inscripció registral, acord d’ampliacions de capital a la junta general d’accionistes de Promusa, etc.) i d’altres tràmits encara pendents (aprovació al ple de les ampliacions de capital, tramitació del registre mercantil, escriptura notarial de les ampliacions, inscripcions al registre, etc.) que estan endarrerint la signatura del dret de superfície que permetrà iniciar el projecte realment.

Tot i els entrebancs, l’equip tècnic de la cooperativa i el grup de sòcies usuàries no han deixat de treballar i organitzar-se. Al llarg d’aquests tres anys s’ha avançat en la definició del projecte arquitectònic que ja ha estat lliurat a l’Ajuntament, en l’amidament i pressupost del projecte, en el pla financer i en la cerca de finançament a través de l’Institut Català de Finances (ICF), en el pla de participació interna, etc. El grup s’organitza en comissions de treball i es reuneix periòdicament per tirar endavant amb les diferents etapes del projecte. En aquest sentit, a part de participar en la definició del projecte, el grup Clau Mestra ha participat en diversos espais: des del consell de barri de La Floresta, fins al Consell Rector de Sostre Cívic, passant per la participació en xerrades i formacions per difondre el model d’habitatge cooperatiu.

Un projecte fruit de la lluita col·lectiva

Les Cases dels Mestres, que havien estat abandonades anys abans, han estat protagonistes de la lluita veïnal pel dret a l’habitatge a la Floresta. Després d’un seguit d’ocupacions, el juny de 2014, davant l’estat de deteriorament general que presentava l’immoble, van ser ocupades de nou pel col·lectiu 6 Claus (que després va esdevenir Clau Mestre) com a mitjà de pressió per forçar l’Ajuntament a donar un ús d’habitatge social a l’edifici, amb el suport de diferents entitats socials i polítiques.

Al llarg del següent any es va donar un procés de negociació on Sostre Cívic va actuar com a agent mediador entre el col·lectiu i l’Ajuntament. L’ocupació finalitza el març del 2015, en el moment que es va arribar a un acord entre les parts i es van signar les condicions per a la constitució d’un dret de superfície de l’edifici en favor de la cooperativa per promoure Habitatges de Protecció Oficial (HPO) en règim de cessió d’ús.

El projecte contempla la rehabilitació integral de l’immoble i la seva ampliació per permetre l’accés a tots els habitatges i incrementar la superfície habitable. Es proposen sistemes i materials de bioconstrucció, així com instal·lacions passives i actives altament eficients que faran de l’edifici un exemple de construcció i consum més sostenible que la construcció convencional.

La cooperativa Sostre Cívic ha facilitat dos enllaços per ampliar la informació sobre el tema.

-El projecte Clau Mestra a la web de Sostre Cívic

-Què és el dret de superfície? Claus de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

Feu un comentari