Sant Cugat és el 3r municipi català amb un índex socioeconòmic més elevat

(29/08/2023 – Redacció)   

Sant Cugat es torna a situar entre els municipis de més de 500 habitants amb un índex socioeconòmic territorial (IST) més elevat segons les darreres dades de l’Institut Nacional d’Estadística (Idescat). Després d’analitzar les dades del 2020, els municipis més rics de Caalunya són Matadepera (IST 131,8), Castellolí (125,8) i Sant Cugat del Vallès (124,9), en aquest ordre.

Publicitat

En l’altre extrem, entre els municipis amb el menor IST, hi ha Barbens (Pla d’Urgell), Salt (Gironès) i Seròs (Segrià). L’índex concentra en un sol valor informació amb indicadors sobre la situació laboral, el nivell educació, la immigració i la renda de la població.

Per exemple, Sant Cugat és la segona ciutat amb menys treballadors de baixa qualificació (3,9%) i també amb menys població jove sense estudis (8,2%). La mitjana de Catalunya és d’un 26,6%.

Sant Cugat, el municipi on més població entén i llegeix el català
Fa unes setmanes, a un altre estudi de l’Idescat, Sant Cugat va destacar com una de les ciutats catalanes amb un coneixement del català més alt entre la població. La nostra ciutat és el municipi amb major proporció de població que entén el català i que el sap llegir (98,3% i 93,5%, respectivament).

Publicitat