Renda garantida i rebaixa de la pressió fiscal, accions locals contra el coronavirus

21/04/2020 – REDACCIÓ /

L’Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat els tràmits de tot un paquet de mesures que han d’ajudar a afrontar sobre la crisi social i econòmica del coronavirus. Es tracta de mesures econòmiques i socials, entre les quals hi ha una renda garantida i la rebaixa de la pressió fiscal.

El govern local vol implementar una renda garantida

Pere Soler, tinent d’alcaldia d’Hisenda, va explicar en roda que premsa que l’Ajuntament està estudiant la implementació d’una renda garantida, una mesura que ha assegurat “que ja estava en el pacte de govern“. Ara com ara el consistori està pendent de com el govern espanyol desenvolupa la renda garantida de l’estat per així implementar aquesta mesura a Sant Cugat.

Publicitat

Ajuntament de Sant Cugat

Rebaixa de la pressió fiscal

L’Ajuntament calcula que entre 1 i 1’5 milions d’euros és la quantitat econòmica que el consistori deixarà de percebre perquè no cobrarà alguns tributs municipals.

El govern local assegura que es deixarà de cobrar prop de 800.000€ en concepte d’IBI, taxes i preus públics, i s’impulsarà una línia d’ajuts per ajudar a pagar el tribut metropolità al teixit empresarial i a les famílies. Hi haurà una rebaixa d’impostos i taxes, com l’IBI, percentual en relació al temps d’inactivitat però per aquelles famílies i empreses que hagin vist reduïts els seus ingressos. No és una mesura universal i que s’estudiarà cas per cas.

Les dues forces de l’oposició, Junts per Sant Cugat i Cs, han demanat en el ple condonar els impostos. Pere Soler ha contestat recordant que el que volen és “que l’ajuntament deixi d’ingressar 45 milions d’euros del seu pressupost“. Deixar de cobrar els impostos significaria tenir un 35% menys de pressupost per la ciutat. 

Publicitat

Impostos:

 • Bonificació / subvenció sobre l’Impost de Béns Immobles (IBI), que afectin les activitats econòmiques (empreses, comerços i autònoms) afectades per la crisi de la COVID-19.
 • Modificació dels períodes de pagament dels contribuents que hagin optat pel pagament domiciliat dels impostos municipals en cas que tinguin afectació IBI, IAE, ICIO pel que respecte al primer i segon fraccionament.
 • Línia d’ajuts i suport per fer front a la despesa del Tribut Metropolità a les empreses, comerços i autònoms que demostrin la davallada de la seva activitat.

Taxes:

 • Modificació dels períodes de pagament dels contribuents que hagin optat pel pagament domiciliat dels preus i taxes municipals, pel que respecte al primer i segon fraccionament.
 • Canvi en els períodes de pagament de la Taxa de Mercat Municipal per tal d’alleugerar una càrrega impositiva dins aquest mes de març, modificant el primer i el segon fraccionament.
 • Establiment d’un nou calendari en el fraccionament de la Taxa de Recollida de Residus Comercials, modificant el primer i el segon fraccionament.
 • Exempció percentual corresponent al període de tancament de la Taxa de Recollida de Residus Comercials dels comerços que hagin estat afectats i pel període de tancament establert per la situació de l’estat d’alarma.
 • Exempció percentual corresponent al període de tancament de la Taxa d’ocupació de la via pública per taules i cadires d’establiments comercials com a mesura excepcional motivada per les incidències de la COVID-19.
 • Suspensió del cobrament de la taxa turística (IEET).
 • Suspensió del cobrament de les zones d’aparcament vigilat –zones blaves i verdes-.
 • Exempció pel pagament del cànon municipal (part proporcional) sobre l’ocupació d’establiments en la via pública (quioscs).

Preus públics:
Aturada del cobrament de quotes dels serveis municipals en períodes no gaudits així com l’exempció del cobrament parcial de les quotes dels serveis municipals dels dies transcorreguts del mes de març.

• Escoles bressol
• Casal de joves centre obert
• Tallers Triangle i Escola de Música
• Escola d’Art
• Instal·lacions esportives
• Extraescolars OMET


Feu un comentari