Site icon TV SantCugat.cat

Quines mesures vol aplicar el govern local per pal·liar la crisi del coronavirus?

20/04/2020 – REDACCIÓ /

L’Ajuntament de Sant Cugat ha presentat 60 mesures socioeconòmiques per pal·liar la crisi derivada del coronavirus. Es tracta “d’un ambiciós pla de contingència format per 60 mesures“, segons paraules de Pere Soler, tinent d’alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i Transport. El consistori mobilitzarà entre 7 i 7’5 milions d’euros.

Aquestes mesures es divideixen en 6 àmbits d’actuació: ajudes a l’emergència social, suport a l’activitat econòmica, reforç dels serveis essencials de l’Ajuntament, ajudes en el lloguer, sensibilitat en la contractació, proveïdors i pagaments; i reajustament en la pressió fiscal local: recaptació i tributs. Algunes d’aquestes mesures són:

Publicitat

Ajudes en el lloguer

Condonació del 50% del lloguer durant el període d’estat d’alarma, amb la possibilitat d’arribar al 100% en funció de la situació econòmica, de tots els immobles de PROMUSA: habitatges, oficines, locals comercials, aparcaments i trasters.

Hi haurà una línia d’ajuts en el lloguer de la residència habitual, per a famílies afectades per un ERTO o als autònoms i professionals afectats directament per l’estat d’alarma decretat. Pel que fa al comerç, també hi haurà una línia d’ajuts i/o avals en el lloguer de locals comercials.

Foto de Mané Espinosa

Reajustament en la pressió fiscal local: recaptació i tributs

Hi haurà una rebaixa d’impostos i taxes, com l’IBI, percentual en relació al temps d’inactivitat però només per aquelles famílies i empreses que hagin vist reduïts els seus ingressos. No és una mesura universal i s’estudiarà cas per cas.

Publicitat

Impostos:

Taxes:

Preus públics:
Aturada del cobrament de quotes dels serveis municipals en períodes no gaudits així com l’exempció del cobrament parcial de les quotes dels serveis municipals dels dies transcorreguts del mes de març.

• Escoles bressol
• Casal de joves centre obert
• Tallers Triangle i Escola de Música
• Escola d’Art
• Instal·lacions esportives
• Extraescolars OMET

Ajudes a l’emergència social

El consistori vol implementar una renda bàsica municipal com a complement d’altres possibles de les existents d’àmbit supramunicipal. Una altra mesura en aquest àmbit és l’establiment de suports econòmics a famílies afectades pel coronavirus a través d’un xec per a gastar al teixit comercial de Sant Cugat.

L’Ajuntament vol crear un bitllet especial de transport pels professionals dels serveis essencial per facilitar els seus desplaçaments en transport públic.

Les escoles bressol també s’han vist afectades per la crisi i han demanat ajuda a les administracions. Per aquest motiu hi haurà línies de suport per les escoles bressol públiques i a les privades s’establirà una línia d’ajuts similars a la plantejada pels comerços.

Suport a l’activitat econòmica

Creació d’un programa específic Post-COVID-19 de suport a les empreses, emprenedors, professionals i comerç, així com una línia d’ajuda directa per a autònoms, empreses, comerços i entitats locals destinada a pal·liar els efectes del coronavirus.

També hi haurà una exempció del cobrament de taxa per ocupació de la via pública en la celebració de la jornada de Sant Jordi quan s’estableixi la data per part de la Generalitat.

Reforç dels serveis essencials de l’Ajuntament

Creació d’una partida extraordinària per donar suport a l’increment dels serveis de neteja, recollida municipals i manteniment del municipi. A la vegada s’ha realitzat un projecte de connectivitat a internet d’estudiants per evitar “l’escletxa digital“.

Contractació, proveïdors i pagaments

En aquest sentit el consistori vol, entre altres coses, indemnitzar a les empreses amb contractació suspesa que presten serveis ordinaris no essencials a l’Ajuntament. També farà el pagament immediat de factures de les empreses proveïdores i autònoms de subministraments i serveis.


Exit mobile version