Pisos sense cèdula d’habitabilitat i per 500 euros es lloguen a Sant Cugat

(21/03/2022 – Redacció)  

Es pot viure en un immoble sense cèdula d’habitabilitat? La resposta és no, és il·legal. Tot i això, a Sant Cugat hi ha casos en què es lloga habitatges que no compleixen els mínims exigits per la llei. Aquest document garanteix que l’immoble compleix uns requisits per a ser habitable pel que fa a salubritat, higiene i solidesa de l’estructura. Per tant, es pot denunciar que es llogui habitatges sense cèdula i que no compleixen el mínim per viure?

Exemple cèdula d’habitabilitat

Quedem amb el Sindicat de Llogateres de Sant Cugat i això és el que ens diuen: “Es pot fer, però seria una infracció i no seria conforme la legalitat. A més és denunciable”.

Publicitat

Ara preguntem a l’Ajuntament. El consistori també ens insisteix que llogar un immoble sense cèdula d’habitabilitat és una pràctica no legal. I en cas de detectar algun cas, l’Ajuntament no té la competència, la té l’Agència Habitatge de Catalunya.

Busquem en una web immobiliària i trobem un apartament de 28 metres quadrats, dels quals 20 són habitables situat a Mira-sol i pel preu de 575 euros mensuals. Tot i estar anunciat en un conegut portal web i gestionat per una immobiliària, quan parlem amb ells per telèfon ens asseguren que aquest no té cèdula d’habitabilitat. Per tenir-la, entre altres característiques, hauria de tenir mínim una superfície útil de 36 m2.

Publicitat

Apartament de 28 metres quadrats sense cèdula anunciat en un conegut portal web.

A la vegada aquest document s’ha d’entregar als llogaters, que a més de garantir que sigui habitable, permet contractar subministraments.

No és l’únic cas a Sant Cugat. Segons ha pogut saber Televisió Sant Cugat, a la ciutat es lloguen apartaments d’aquestes característiques i per preus que roden els 500 euros. A més el Sindicat de Llogateres alerta que hi ha molt desconeixement sobre aquest tema i que s’han trobat amb més d’un cas a la ciutat: “Hi ha casos recents com un bloc de Sant Cugat que han partit els habitatges en dos i s’han quedat sense cèdula d’habitabilitat. I ara els llogaters es troben amb una situació d’inseguretat i infrahabitatge“.

Però quina és la sanció per llogar un pis sense cèdula d’habitabilitat? Segons el Sindicat: “El fet que una immobiliària estigui publicitant infrahabitatges que no compleixen amb els requisits legals, per exemple que no disposi de cèdula, és sancionable. Les sancions poden arribar fins als 900.000 euros en casos de molt greus i 90.000 en cas de greus“.

Sant Cugat continua sent una de les ciutats més cares pel que fa a l’habitatge. La mitjana del preu de lloguer a Sant Cugat va ser de 1.182 euros mensuals l’any 2021, 5
euros més que l’any 2020 i ja amb l’aplicació de la llei de regulació del lloguer de la Generalitat.