Ordenança de bicicletes i patinets elèctrics: casc pels menors de 16 anys i només pot circular una persona en un patinet elèctric

(24/12/2021 – Redacció/)  

El ple de dijous ha aprovat l’Ordenança municipal per a la regulació de bicicletes i vehicles de mobilitat personal, per exemple els patinets elèctrics, a Sant Cugat. Aquesta es basa en l’ordenança de 2020, però introdueix alguns canvis que es basen en la normativa de la DGT.

Per tant, és obligatori per als menors de 16 anys portar casc quan vagin en bicicleta i patinet elèctric. A més, cap dels dos mitjans de transport pot circular per les voreres. Així que, han d’anar per la calçada i els carrils bici. Els menors de 12 anys en bicicleta i els patinets sense motor sí que podran circular per les voreres.

Publicitat

Una bicicleta circulant pel carril bici de la rambla del Celler

La normativa també contempla el cas de circular en carrers per a vianants, com per exemple el carrer Santa Maria. En aquest cas poden circular sempre que no hi hagi aglomeracions, amb distància de seguretat i a 10 km/hora. En aquests casos els vianants sempre tenen la prioritat.

A més els menors de 14 anys no poden circular amb Vehicles de Mobilitat Personal, és a dir, patinets elèctrics. Els majors de 14 que ho podran fer, però només pot circular una persona i han d’incorporar llum, timbre i elements reflectants. A més, tant per patinets com bicicletes està totalment prohibit circular amb auriculars o utilitzant el telèfon mòbil.

Pel que fa a la velocitat màxima, en el cas dels patinets elèctrics aquesta és de 25km/h.

Publicitat

Tant les bicicletes com els VMP no necessiten per circular autorització administrativa, ni carnet, ni assegurança obligatòria, tot i que l’Ajuntament recomana contractar-ne una.

Les sancions d’aquesta ordenança seran de 100 als 1.000 euros.