L’ajuntament realitza una auditoria de la concessió de l’Eurofitness Sant Cugat

08/10/2021 – Redacció

L’ajuntament ha encarregat la realització d’una auditoria a la concessió que es va adjudicar l’any 2001 a l’empresa Col·lectiu Fitness SL per a la redacció del projecte, construcció de les obres i explotació del centre Eurofitness Sant Cugat per un període de 30 anys. Una auditoria que s’explicarà al ple d’octubre. 

Aquesta ha detectat que es van produir des de l’inici incompliments per part de l’empresa concessionària i també de l’Ajuntament pel que fa a la validació de l’oferta presentada com la posterior execució i seguiment del contracte. El consistori també ha trobat una manca de control i seguiment d’aquesta concessió per part d’anteriors governs.

Publicitat

Segons Pere Soler, tinent d’alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i Transport, “des de l’equip de govern continuarem treballant per regularitzar i normalitzar les contractacions públiques. És imprescindible proposar propostes de millora per a la continuïtat i clarificació dels serveis i actuar amb total transparència. La voluntat és regularitzar aquestes situacions sense que això afecti el servei públic que es presta” . 

La concessió de l’Eurofitness Sant Cugat estableix que l’Ajuntament es reserva la facultat d’ordenar auditories financeres i operatives així com auditories tècniques realitzades per empreses seleccionades pel mateix consistori i amb càrrec al contractista. No consta que durant els 20 anys del període de vigència de la concessió s’hagi efectuat cap tipus d’auditoria.

Publicitat


.