L’Ajuntament destina un milió d’euros per donar suport al teixit empresarial de Sant Cugat

13/10/2021 – Redacció

Per tal de pal·liar els efectes de la crisi produïda per la pandèmia a les empreses santcugatenques, l’ajuntament ha engegat una línia d’ajuts per donar suport al teixit empresarial i comercial. Amb una dotació global d’1.000.000 d’euros les subvencions s’adrecen a persones emprenedores, pimes, persones autònomes, comerços, establiments hotelers i teixit empresarial general de Sant Cugat, en especial a aquells que han patit una davallada en la seva facturació durant el període d’estat d’alarma el 2020.

FOTO:MANÉ ESPINOSA. COMERÇ. CARRER SANTA MARIA

Hi ha quatre línies d’ajuts. La primera ajuda és per l’emprenedoria, dotada amb un pressupost de 75.000€ , la segona per PIMES i autònoms, que té un pressupost de 325.000€, la tercera és per l’hostaleria amb un pressupost de 50.000€ i la quantia dels ajuts serà en funció de les places hoteleres que disposa l’establiment. Per acabar també hi ha una nova línia de concessió d’ajuts extraordinaris a l’activitat econòmica per al manteniment del teixit empresarial i comercial del municipi, dotada amb un pressupost de 550.000€.

Publicitat

Totes les línies són compatibles amb subvencions i ajuts del mateix ajuntament, d’altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals amb el mateix objecte.

Publicitat.