En Comú Podem Sant Cugat considera una mala notícia començar l’any sense pressupost aprovat(14/01/2022 – Redacció)  

Amèrico Ologaray i Ramon Gutiérrez, membres de la coordinadora d’En
Comú Podem Sant Cugat van oferir una roda de premsa per valorar la
situació del pressupost municipal a la ciutat. Segons la formació, és una molt mala notícia haver començat l’any sense pressupost municipal.

Ramon Gutiérrez i Amèrico Ologaray

Les conseqüències d’això són que la ciutadania no sap quines són les prioritats i el desenvolupament de les diferents accions dels plans polítics; per a la dinamització econòmica de la ciutat perquè l’ajuntament és una de les empreses més grans de la ciutat pel que fa a despesa, inversió i personal; per a les entitats i els terminis de subvencions i convenis econòmics; així com l’alentiment d’altres processos burocràtics o d’administració.

La deixadesa del govern municipal obligarà a treballar amb un pressupost prorrogat que dificultarà la gestió dels serveis dels programes i alenteix la gestió del dia a dia amb una adequació dels mitjans i els temps previstos per a la seva consecució” ha dit Ologaray.

Si el pressupost s’aprova, com segurament passarà, de forma inicial al mes
de gener implica que fins al mes de març, com a mínim, no en tindrem la
seva aprovació definitiva. Això és gairebé un terç de l’any sense pressupost.
A més, el Reglament Municipal de Participació Ciutadana preveu la
convocatòria d’una Audiència pública amb 15 dies d’antelació a la seva
aprovació. Una audiència pública que encara no s’ha convocat.

Publicitat


També caldria que la web de l’Ajuntament permetés consultar el pressupost
d’anys anteriors de forma desglossada amb dades obertes perquè la
ciutadania pogués analitzar lliurement. Segons Gutiérrez “No es tracta només de complir el Reglament de Participació o la Llei de Transparència, un govern que en principi està compromès amb la participació ciutadana i que vol fer les coses diferents de com les han fet els anteriors governs convergents hauria d’anar molt més enllà”.