Els principals punts del programa electoral del PSC

20/05/2019 – Josep Llís Silva

El PSC es presenta a les eleccions municipals del 26 de maig a Sant Cugat amb el candidat Pere Soler i un programa basat en els quatre eixos del Manifest Electoral Municipals 2019 del PSC:

pere-soler-psc-eleccions-generals

Publicitat

1.- Eix per viure

 • Habitatge digne. Volen fer efectiu aquest dret. Davant l’envelliment d’immobles, la pobresa energètica i la manca de lloguers assequibles.
 • Pobles i ciutats accessibles i inclusius. Perquè volen l’accés universal de tota la ciutadania als drets i serveis ciutadans. Davant les barreres físiques, socials i comunicatives.
 • Seguretat com a dret fonamental. Que aporti llibertat, benestar i justícia. Contra l’incivisme, la petita delinqüència, els radicals i la xenofòbia.
 • Sanitat universal, pública, de qualitat i equitativa. Perquè tothom ha de tenir accés a uns serveis sanitaris de proximitat i de qualitat. Davant les retallades que han mermat la sanitat catalana
 • Transport públic i mobilitat sostenible i cohesionadora. Perquè volen un model de mobilitat respectuós amb el medi ambient i amb la salut de les persones. Davant el canvi climàtic i la desigualtat en el territori.
 • Serveis socials forts i territorialment equilibrats. Que garanteixin la igualtat d’oportunitats. Davant la permanent llista d’espera.

2.- Eix per treballar

 • Economia cooperativa, social i solidària. Que renovi el model econòmic i fomenti el treball cooperatiu i l’arrelament al territori.
 • Ocupació de qualitat per un creixement inclusiu. Que contempli la inserció, però també la formació i la millora de les condicions de treball, especialment per als col∙lectius més vulnerables Davant els alts nivells d’atur, la destrucció de teixit productiu i la quarta revolució industrial.
 • Potenciaran el comerç de proximitat. Perquè continuï sent un dels principals motors de creixement econòmic.
 • Impulsaran la innovació i el coneixement. Com a factors cabdals per millorar la competivitat i la cohesió social.
 • Defensen un turisme accessible, sostenible i qualificat. Que continuï sent motor econòmic territorial.
 • Apostaran per la reindustrialització. Que contribueixi a la creació de valor i generació de riquesa i sigui un element clau en la construcció d’una societat més inclusiva.

3.- Eix per gaudir

Publicitat

 • Promoure un nou pacte social entre dones i homes. Basat en la igualtat d’oportunitats, la llibertat d’elecció i el repecte.
 • Volen una joventut generadora de futur. Que pugui emancipar-se i ser cuitadania de ple dret.
 • Faran de la infància una prioritat política. Que en millori la seva situació i en protegeixi els drets.
 • Treballaran per la plena inclusió de les persones amb capacitats diverses. Amb plans d’inclusió que els reconeguin l’accés universal als drets i serveis ciutadans i socials.
 • Promouran polítiques basades en la longevitat, la participació i l’atenció de qualitat de la gent gran. Per tal que puguin mantenir el màxim temps possible la seva autonomia i se’ls reconegui com a ciutadans/es de ple dre.
 • Faran de la cultura un element central de la política municipal. Afavoridora de la convivència i generadora de riquesa i ocupació. Perquè entenen la cultura com la clau de volta per a la socialització de la ciutadania.
 • Continuaran apostant per polítiques d’esport transversals. Que fomentin la inclusió, la salut, la convivència i la participació.
 • Renovaran la mirada a les polítiques de convivència i civisme. Per construir una societat més justa, lliure d’odis i ressentiments.

4.- Eix per avançar

 • Aposten per la solidaritat internacional. Treballant des dels municipis amb austeritat, rigor, eficàcia, eficiència, rendició de comptes i transparència.
 • Proposen equilibri i cohesió territorial. Que garanteixi la diversitat dels seus paisatges, de les seves cultures i les seves tradicions.
 • Volen ciutats i pobles ecosostenibles que apostin per la transició ecològica de l’economia i per la transició energètica descarbonitzada i renovable.
 • Volen infraestructures sostenibles i inclusives i un urbanisme amb rostre humà que millori la competivitat econòmica i la qualitat de vida, i que concebi la ciutat com un espai col∙lectiu.
 • Promouran societats diverses que garanteixin la cohesió social i la integració, i reconeguin la diversitat.
 • Creuen en l’impacte social i de coneixement de les universitats. Que contribueixi a consolidar un teixit econòmic cada vegada més basat en el valor afegit i la qualificació professional.
 • Fomentaran una educació per la inclusió i la transformació social. Garantint l’accés de la ciutadania a l’educació a partir de la igualtat d’oportunitats i l’equitat.
 • Treballaran des de la democràcia participativa per a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i el bon govern.

En el següent enllaç, trobaràs el Manifest Electoral Municipals 2019 del PSC.

Feu un comentari