Els principals punts del programa electoral de Proponemos Sant Cugat

21/05/2019 – REDACCIÓ /

Proponemos Sant Cugat es presenta a les eleccions municipals del 26 de maig a Sant Cugat amb el candidat Dimitri Defranc i un programa que es basa en les directrius del partit Proponemos, del qual en destaquem les següents propostes:

1- Treball, empresa, innovació i tecnologia.

Publicitat

 • Unir la ciutat a la xarxes europees de ciutats per la ciència, tecnologia i la innovació, fomentant l’intercanvi de coneixement R + D i inversió tractora, tipus d’inversió que és necessària en la investigació i desenvolupament de noves tecnologies.
 • Cursos de capacitació sobre drets laborals per a les persones que treballen en serveis relacionats amb l’Administració. Ampliable als treballadors de les empreses privades.

2- Propostes sobre l’habitatge

 • Fer complir el criteri que ja és llei en algunes comunitats autònomes, perquè el 30% del sòl de construcció nou sigui públic i el 20% de l’habitatge construït sigui dedicada a pisos de protecció oficial, prevalent el règim de lloguer basat en la renda de les persones.
 • Crear l’oficina sobre les pràctiques immobiliàries per denunciar males pràctiques que tot i ser legals perjudiquen les persones, com poden ser les discriminacions a famílies amb nens, animals o de baixos recursos econòmics. I també detectar les bones pràctiques per a fomentar-les i premiar-les.
 • Detecció i atenció psicològica a persones afectades pels desnonaments per evitar els suïcidis de les persones.
 • Prohibició que qualsevol persona que exercís un càrrec polític o en relació a un partit polític es veiés afavorida per qualsevol tipus de contractes de compra venda o lloguer en relació amb l’empresa municipal d’habitatge durant el seu període i dos anys després de l’extinció del mateix. Això es fa per evitar l’intercanvi de favors.
 • Crear un alberg mancomunat del Vallès per atendre casos d’extrema urgència.

3.- Ecologia i animalisme

 • Prohibició de la cacera d’espècies animals, canviant-la per un control ètic de natalitat.
 • Fer un cens d’espècies dels municipis per saber quines espècies existeixen i com protegir-les.
 • Creació d’un santuari, ja sigui en el municipi o mancomunat amb altres municipis de la zona per a l’acollida d’animals no protegits, ni en perill d’extinció, com poden ser cavalls, animals de granja abandonats, micos, tigres i tots els animals que han estat víctimes del trànsit.
 • Que l’Ajuntament es personi com a acusació particular en casos de maltractament animal per tal d’establir responsabilitats civils i penals. Si cal, reforçar el departament jurídic a tal fi.
 • Creació d’una especialització de la policia local per a defensa de l’ecologia i el benestar animal.
    Crear la Regidoria de Benestar Animal i drets de la natura.
 • L’Ajuntament no podrà contractar amb aquelles empreses que facin servir minerals de sang per als seus inputs.
 • Sant Cugat protecció del parc de Collserola, especialment del sector de Torre Negra, assetjat per grans interessos immobiliaris de l’empresa Nuñez i Navarro.
 • Regularització de les mines contaminants defensant als ajuntaments contra les decisions judicials que primen el dret al lucre privat per sobre del medi ambient i la salut. Sant Cugat el cas particular de la Pedrera Berta.
 • Fomentar i donar suport al programa pilot en l’ús de pasturatge per a la neteja dels terrenys susceptibles d’incendi.
 • Creació de la guia de protecció de la flora i la fauna de la ciutat.
 • Seguir i aprofundir la detecció i aplicar un tracte ètic als més de 1200 gats abandonats a la ciutat que es troben en condicions domèstic en carrers, salvatges o semisalvatges.
 • Començar la campanya per a la prohibició de la venda d’animals i les bonificacions per als adoptants.
 • Introduir en les normes de construcció d’edificis l’obligatorietat de preservar i fomentar amb aplicacions addicionals, les cria d’espècies protegides com el falciot (falsiot) o els ratpenats.
 • Crear el pla 2019-2030 d’auto eficiència energètica, en el qual s’estudiï les característiques de la ciutat i s’apliquin normes per arribar a la autoeficiència energètica i poder comptar amb un plus energètic per a la venda.
 • Crear el premi de les bones pràctiques ecològiques i del benestar animal a la ciutat.
 • Crear el primer refugi-santuari d’abelles pol·linitzadores de la ciutat.

4.- Propostes sobre la tercera edat i la jubilació

Publicitat

 • Crear el pla de senectut de la ciutat 2019-2030 per tal d’analitzar la demografia dels barris en els que per l’edat de la seva població es requereixen plans especials i obres d’infraestructura així com polítiques socials i d’habitatge adequades per a la millora de la qualitat de vida de la població. També adequar els plans pressupostaris per a aquestes.

5- Propostes sobre migració

 • Emissió automàtica del certificat d’integració, respectant així el principi d’honor i honorabilitat de la persona.
 • Posar a disposició les instal·lacions municipals per als exàmens de nacionalitat.
 • Creació del padró sense domicili per a persones que no tinguin un domicili fix.

6- Propostes sobre la justícia

 • Creació dels jutjats especialitzats en delictes d’odi i discriminació
 • Reforçar i dotar de pressupost real el servei d’advocats d’ofici per garantir la defensa universal.

7- Propostes sobre Salut i Sanitat

 • Garantir la salut universal a l’Estat Espanyol.
 • Crear l’entitat de control de les empreses de salut privada, per tal d’evitar abusos en el sector, com falses altes, explotació laboral, abusos en les cobertures i els contractes amb la mútua, discriminació per “malaltia és preexistents i copiar i estandarditzar les bones pràctiques.

En el següent enllaç, trobaràs el programa electoral complet de Proponemos Sant Cugat

Feu un comentari