Els principals punts del programa electoral de Junts per Sant Cugat

20/05/2019 – REDACCIÓ /

Junts Per Sant Cugat es presenta a les eleccions municipals del 26 de maig a Sant Cugat amb la candidata Carmela Fortuny i un programa que té sis punts, d’entre els quals en destaquem les següents propostes:

1.-Una ciutat saludable

Publicitat
 • Proposaran un gran acord amb totes les forces polítiques que vagi més enllà del mandat 2019-2023 per orientar la ciutat cap a la millora de la qualitat de l’aire i la preservació del medi i encarregarem una diagnosi per adefinir les accions a realitzar i prioritzar-le.
 • Fomentaran l’ús d’aigua regenerada per al reg de les zones verdes municipals, i promouran l’ús d’aquest tipus de subministrament per al reg de les zones comunitàries, d’aquesta manera es disminuirà el consum d’aigua de boca per al reg i es reduiran els costos de la taxa de sanejament per a les comunitats.
 • S’estendrà l’ús de comptadors electrònics a totes les escomeses, aquest tipus de comptadors, mitjançant una anàlisi acurada de les dades, pot oferir diferents serveis nous: detecció de casos de pobresa energètica, monitoritzar persones que viuen soles o en risc.
 • La gran quantitat d’arbres de què disposa la ciutat també suposen una afectació important en el nivell de pol·len. Per tal de minimitzar les afectacions del pol·len a la ciutadania, monitoritzaran els nivells de pol·linització i s’implementaran mesures per tal de reduir-ne els efectes negatius.
 • La flota municipal i també les flotes dels serveis públics seran vehicles elèctrics. A més, totes les flotes aniran equipades amb sensors per analitzar la qualitat de l’aire contínuament.
 • Desplegaran el Pla d’acció per l’Energia Sostenible i el Clima 40/30(és el full de ruta per promoure les energies reno-vables i l’ús eficient de l’energia, també planifica les accions per adaptació al canvi climàtic).
 • Definiran i consensuaran el full de ruta fins l’any 2050 per a conseguir ser una ciutat autosostenible energèticament.
 • Elaboraran el Pla local de rehabilitació energètica del parc d’edificis de la ciutat.

2.- Benestar

 • Creació de manera estable d’una dotació d’agents cívics per augmentar-ne la presència en els diferents barris de la ciutat: l’opinió de la ciutadania constata que els agents cívics fan una tasca important de detecció, informació i denúncia d’acti-tuds incíviques que s’ha de potenciar i augmentar.
 • Nova comissaria: construirem una nova comissaria al costat de la dels Mossos i cedirem una part del solar per a la cons-trucció dels jutjats.
 • Milloraran encara més la coordinació entre els diferents actors de seguretat a la ciutat. Incrementant les Meses de co-ordinació operativa entre Policia Local i Mossos d’Esquadra per analitzar les incidències, integració de tots els cossos en una sola conferència de ràdio, per compartir incidències en temps real. Col·laboració i coordinació amb altres policies locals del voltant per la gestió de serveis planificats conjunts.
 • Integració de tecnologia en el patrullatge diari de la Policia Local, integració d’una Aplicació mòbil (App) per poder infor-mar i rebre informació en temps real d’incidències. Integració de tecnologia d’anàlisis de vídeo per poder fer més eficient el patrullatge dels agents, integració de càmeres de lectures de matrícules per reconèixer vehicles implicats en actes il·lícits i poder dirigir l’activitat policial. Millora i modificació del patrullatge policial gràcies a la tecnologia dels drons equipats amb càmeres de vigilància i tèrmiques. Millora i aprofitament de tecnologia de sensors ja instal·lats a la ciutat per crear alarmes policials (sorolls, etc.)
 • Crearan comissaries mòbils externes de proximitat (Koban) a diferents llocs de la ciutat superant el model anterior de recollida de denúncies als centres cívics. Els policies estaran allà on sigui la ciutadania.
 • Implantaran la figura del Conciliador/a Cívic Nocturn especialment a les zones d’oci de la ciutat amb l’objectiu de fer compatible el gaudi nocturn amb el descans dels veïns i veïnes.
 • Actualitzaran el pla director de l’enllumenat en coordinació amb el pla director de l’arbrat per garantir els nivells d’il·luminació correctes amb una uniformitat superior al 50%, fet que augmentarà la seguretat.
 • Camí segur, suportat sobre la instal·lació de l’enllumenat públic i en coordinació amb el centre de control existents, po-saran en marxa una App que monitoritzarà el teu recorregut, t’indicarà quin és el camí més segur i, si cal, podràs activar un avís d’alerta.
 • De la mateixa manera, sobre la instal·lació d’enllumenat públic i el centre de control, crearan un servei voluntari per evitar que les persones grans es desorientin quan surtin al carrer.
 • També suportat sobre l’enllumenat públic instal·laran unaxarxa de càmeres que permetran incrementar la seguretat a la ciutat al mateix temps que ajudaran a la gestió de la mobilitat.
 • Construiran la nova biblioteca central urbana de més de4.500 m2 un equipament exemplar al cor de la ciutat, el centre d’accés al coneixement analògic i digital, un espai de cultura, un espai per a la participació i l’enfortiment de la democràcia, un espai especialitzat amb el medi. La primera biblioteca en la qual els usuaris i usuàries han pogut opinar i aportar la seva visió.
 • Crearan la regidoria de Drets civils i Igualtat d’oportunitats: desenvoluparan amb les entitats projectes que reforcin la nostra identitat i enforteixin la cohesió i la memòria dels barris santcugatencs.
 • Proposaran reproduir la muralla oest del Monestir, recuperant l’entrada al recinte per la torre i traslladant l’oficina de turisme. Actualitzaran l’exposició permanent del Museu i crearan el museu dels infants.
 • Emmirallant-se en el projecte de la Tate de Londres, crearan un museu virtual que expliqui la història de Sant Cugat.
 • Treballaran per impulsar la declaració del conjunt dels 144 capitells com a patrimoni cultural de la UNESCO.
 • Convertiran la biblioteca central actual en una sala d’exposicions.
 • Finalitzaran les actuacions per equipar i convertir el sot de can Solà en un espai per al circ, trobades, espectacles i festes populars.
 • Col·laboraran amb els Gausacs, els Castellers de SantCugat, per fer realitat la seva seu.
 • Programaran amb les entitats les activitats de la Sala polivalent, que s’ubicarà a la part superior dels cinemes de Sant Cugat.
 • Nou casal per a la gent gran: rehabilitaran els espais de sota la plaça U d’Octubre per a ubicar-hi un casal per a la gent gran alliberant espai de la Residència Sant Cugat per a un centre de dia.
 • Trasllat dels Serveis Socials de la Casa Mònaco a la plaçade la Vila. Volem ubicar aquest punt d’atenció en el centre i deixarla Casa Mònaco per a l’Escola Municipal de Disseny. Aconseguiran uns Serveis Socials més cèntrics, un espai de treball i atenció més adequat, oferir un millor servei i més integrat a la resta de serveis de l’ Ajuntament.
 • Crearan un nou servei d’atenció integral amb els recursos existents treballant conjuntament els equips de FEINA+SER-VEIS SOCIALS+EMPRESA. La finalitat és la de donar suport a les persones que més ho necessiten d’una manera coordinada i integral.
 • Crearan una escola de segona oportunitat amb col·laboració publicoprivada per donar oportunitats d’inserció i formació tant a joves que han deixat els estudis com a persones més grans que volen una segona oportunitat.
 • Transport especial. Contractaran amb l’AMB un servei detaxis adaptats per als recorreguts en què no hi ha transport públic.
 • Redactaran una ordenança que reguli la ubicació de pals i rases en l’espai públic atenent a criteris de salut pública i ac-cessibilitat. L’ordenança contindrà un programa d’adequació de les instal·lacions existents a la nova normativa.
 • Nova pista poliesportiva cobertade l’escola Catalunya.
 • Nova pista poliesportiva coberta de l’escola Joan Maragall
 • Nova pista poliesportiva coberta de l’escola Catalunya.
 • Construiran el Parc Ciclista Sant Cugat amb la col·laboració de la Unió Ciclista, per a la pràctica de la bicicleta en totes les seves modalitats en el barri de Volpelleres.
 • Treballaran per recuperar els terrenys del golf Can San Joan i proposaran la creació d’un parc de bici cros i altres mo-dalitats emergents.
 • Treballaran per instal·lar en el Barri de Sant Francesc-Monestir un centre ambulatori amb servei d’infermeria i consultes de medicina general, embrió del 4t CAP.

3.- Sant Cugat, un bon model urbà

 • Impulsarem la creació del segon túnel ferroviari de Collserola que desdobli l’actual línia de FGC i permeti incrementar la freqüència i la capacitat de transport.
 • Abordaran l’estudi per al soterrament dels traçats ferroviaris actuals que creuen la ciutat. El desdoblament de la líniaexistent de FGC a través del nou túnel implicarà una modificació del traçat actual. Cal aprofitar aquesta oportunitat per tal de plantejar el soterrament de trams amplis de les dues línies deFGC que en el futur permetin alliberar la ciutat de les barreres que comporten i evitar els sorolls. Preveurem el cobriment total de les vies d’ADIF-RENFE al seu pas per la ciutat.
 • Noves estacions ferroviàries i millora de les actuals. Abordaran amb el Ministeri de Foment l’estudi per a l’emplaçamentde la futura estació de “l’AVE” del Vallès en el traçat del desdoblament per fora de Barcelona, plantejant la seva localització en l’encreuament entre les dues línies al costat de l’estació del’Hospital General.
 • Ampliaran al màxim les zones d’accés wifi gratuït i Sant Cugat serà una ciutat pionera en la implantació del 5G.
 • Fomentaran l’ús de la bicicleta: completaran la xarxa de carrils bici de la ciutat interconnectant-los tots entre ells i enlla-çant totes les escoles, els parcs, les estacions de ferrocarrils i els equipaments públics. Ampliaran les instal·lacions d’apar-cament segur de bicicletes. Establiran un conveni amb FGC per a la construcció de punts de recàrrega de bicis elèctriques a totes les estacions. Impulsaran un pla integral de desplaçaments en bicicleta a les principals empreses de la ciutat mitjançant convenis i bonificacions.
 • Posaran en circulació el MARXA-BUS, una línia de bus nocturn que apropi els nostres fills i filles de les zones d’oci al centre.
 • Implantaran la zona 30 a la ciutat amb l’objectiu de potenciar l’ús de la bicicleta i millorar la convivència amb els vehicles de motor.
 • Habilitaran més espais d’estacionament dissuasius connectats amb el centre amb llançadores amb freqüència de pas de 10 min en hores punta. També els caps de setmana.
 • Fomentaran la incorporació al transport públic de vehicles autònoms, sense conductor, per donar resposta a necessitats específiques de zones determinades de la ciutat.
 • Elaboraran un mapa interactiu d’aparcaments per tal que es pugui conèixer on hi ha places lliures per aparcar el vehicle.
 • Instal·laran una cinta mecànica que connecti l’avinguda Rius i Taulet amb l’avinguda Catalunya.
 • Construiran nous habitatges de lloguer sobre sòls públics (Pla PROMUSA 2018-2030) fins a assolir un nombre mínim de 1.857 habitatges públics en règim de lloguer l’any 2030 (un 5% del parc total). Dins del proper mandat la previsió és construir 415 nous habitatges.
 • Construiran nous habitatges de lloguer sobre sòls d’equipaments que no tinguin un ús assignat i també sobresòls privats que siguin adquirits per l’Ajuntament mitjançant l’exercici del dret de tanteig i retracte. La previsió de construcció de nous habitatges mitjançant ambdós mecanismes dins del proper mandat és de 250 habitatges.
 • Establir noves mesures normatives que garanteixin que el 30% de tots els nous habitatges que es construeixin per part de la iniciativa privada a partir del 2019 siguin protegi tsi en règim de lloguer. Això permetrà que el parc total d’habitatge assequible s’incrementi uns 850 habitatges més dins del període 2019-2023.
 • Impulsaran la creació de cooperatives locals d’habitatge i posar a disposició sòls per al desenvolupament de noves ac-tuacions en règim de cessió d’ús. Mitjançant aquesta fórmula pretenen propiciar noves maneres d’accedir i de viure l’habitatge que potenciïn els valors de col·laboració i de convivència per la ciutadania i també d’arrelament a la ciutat i els seus barris. L’objectiu és poder desenvolupar una iniciativa cooperativaper a la Floresta, el centre històric, Monestir-Sant Francesc, Mira-sol i Sant Domènec.
 • Crearan un servei d’assessorament gratuït per a tota la ciutadania sobre projectes de millora energètica en els edificis, que permeti reduir la despesa pels consums de gas i d’electricitat i reduir les emissions deCO2.
 • Incorporaran als edificis de la gent gran sistemes de monitoratge voluntaris (sensors d’impacte, comptadors electrònics, sensors de portes, etc.), que permetin garantir-ne laqualitat de vida i l’atenció immediata en cas que fos necessari.
 • Pacificaran totes les entrades a la ciutat garantint aparcament en aquestes àrees de la ciutat i connectats amb transport públic amb el centre. Convertiran l’avinguda Rius i Taulet i l’avinguda de Gràcia en dues entrades a la ciutat ben il·lumi-nades i amb un transit pacificat.
 • Connectaran els barris de Coll Favà i Volpelleres superant la separació de la via del ferrocarril (Coll Favà-Volpelleres) igenerant nous espais per a equipaments. Iniciaran el cobriment dels 1.400 metres de vies a cel obert de RENFE que actualment separen els barris de Coll Favà, Volpelleres i l’àmbitdel CAR i Can Sant Joan, generant sobre l’espai cobert un ampli eix verd que connecti els parcs de Can Vernet, del Mirador, del Torrent de Ferrusons i el bosc de Volpelleres; nous equipaments de barri i de conjunt de ciutat; aparcaments, habitatges per a joves i nous espais per a la implantació d’em-preses i serveis.
 • En aquest espai remodelat es crearà un intercanviador entre l’estació de Volpelleres i l’estació de RENFE.
 • Transformaran els espais industrials obsolets al sud del’avinguda de Cerdanyola i relligaran els barris del Monestir i Pla del Vinyet.
 • Connectaran Mira-sol amb els sectors de Can Fontanals i el Centre Comercial mitjançant la construcció d’una passera de vianants i bicicletes i un nou pont per a vehicles entre l’estació i el camí de Can Ametller.

4.- Prosperitat

Publicitat

 • Impulsaran un canvi de plantejament urbanístic per facilitar la ubicació d’empreses de serveis (per exemple una escola bressol) en els parcs empresarials i promoure l’arrelamentdel teixit empresarial existent.
 • Crearan l’oficina de polítiques europees i relacions internacionals, que s’ocuparà d’informar sobre oportunitats de fi-nançament.
 • Promouran agermanaments temàtics amb ciutats líders;mobilitat, sostenibilitat, esport, cultura, polítiques socials, en-velliment, etc. Aquests agermanaments també han d’estar acompanyats de la participació ciutadana i la xarxa de conei-xement.
 • Simplificaran i agilitzaran tota la tramitació necessària per implantar una empresa, negoci o comerç i/o fer-lo créixer.
 • Crearan una xarxa d’itineraris saludables als parcs empresarials que permetran la millora de la qualitat de vida dels tre-balladors i treballadores.
 • Impulsaran la promoció internacional de Sant Cugat potenciant el web investinsantcugat.cat i creant una xarxa d’am-baixadors/es que viuen fora de Catalunya per generar oportunitats.
 • Volen ser ciutat pilot per a la implementació del 5G, treballaran amb la Generalitat un conveni per aconseguir-ho. Promouran un agermanament amb una ciutat del nord d’Europa.
 • Implantaran llançadoresdes de les estacions de ferrocarril Volpelleres, Hospital General i Sant Joan cap als parcs empre-sarials.
 • Crearan la Taula empresarial, unint totes les persones representants d’associacions del sector.
 • Ubicaran carrets de la compra compartits en tots els mercats municipals i en els aparcaments.
 • Mantindran els ajuts al pagament de l’IBI als establiments que fomentin la cultura i l’aprenentatge artístic, i ampliarem aquest suport als comerços emblemàtics de la ciutat.
 • Promouran la realització de fires de comerç local a la Sala polivalent (sobre els cinemes).
 • Crearan la plataforma Open data, que inclourà una base de dades incorporant informació de tots els serveis i actius de la ciutat. Aquesta plataforma serà accessible i serà capaç d’oferir la possibilitat de creació de nous models de negoci a la ciutat mitjançant l’anàlisi de les dades contingudes.
 • Crearem una xarxa de coneixement ciutadana per a la millora de la ciutat amb la finalitat que participi de manera activa en la presa de decisions i en la creació de nous serveis i models de gestió.
 • Volen convertir Can Montmany en un centre de coneixement en la lluita contra el foc i alhora en un centre de recupe-ració de les tasques agrícoles.
 • Construcció de l’Escola La Mirada al barri de Volpalleres, un espai educatiu innovador i referent, al servei de la pedagogia i el projecte educatiu de l’escola.
 • Nova escola bressol al barri de Volpelleres.
 • Impulsaran una escola de 2a oportunitat on persones joves i no tan joves puguin aprendre un ofici i trobar una feina.
 • Creació de l’Observatori d’activitats relacionades amb el turismede Sant Cugat, que permetrà orientar totes les accions relacionades amb aquest sector en el futur
 • Impulsaran nous canals que posicionin Sant Cugat com a destinació d’Slow Tourism, de Turisme saludable i Turisme cultural.
 • Eliminaran els contenidors soterrats per implantar unmodel que s’adapti a les necessitats dels veïns i comerços, i que incrementi l’eficiència del servei i la qualitat dels residus recollits.
 • Potenciaran l’intercanvi d’objectes entre veïns i veïnes per mitjà de l’App dissenyada a tal efecte i que també servirà per planificar-ne les recollides.
 • Impulsaran la creació d’una segona ambiteca al punt verd de Can Calopa (Valldoreix)

5.- Dimensió territorial

 • Uniran els 13 parc existents creant un gran parc urbà que recorrerà tot Sant Cugat en bicicleta o a peu.
 • Crearan una protecció especial per a l’estany dels Alous, i establiran connectors que permetin millorar-ne l’accessibilitat des dels barris.
 • Impulsaran la construcció d’instal·lacions per a la cura i protecció de la fauna autòctona (centre de recuperació de fauna)
 • Construiran un Centre d’acollida d’animals abandonats.
 • Treballaran per la naturalització de la pedrera Berta.
 • Treballaran per conservar els ecosistemes aquàtics com l’estany de Can Borrell.

6.- Governança exemplar

 • Impulsaran nous centres cívics per dinamitzar i cohesionar els barris de Volpelleres, Can Mates i Monestir, a les Masies i edificis històrics. Barris dinàmics i cohesionats.
 • La rehabilitació de les masies de Can Canyameres i de Can Rabella i la casa a l’avinguda Cerdanyola permetrà activar nous centres de barri, capaços de dinamitzar els barris i facilitar les activitats de les entitats o col·lectius de la zona
 • Desenvoluparan el Pla estratègic del centre històric per perseguir els objectius de: fomentar la inclusió i cohesió social, la recuperació de la memòria i la identitat del barri, incentivar l’ús comunitari de l’espai públic, impulsar la complexitat urbana, preservar el patrimoni arquitectònic i el paisatge urbà.
 • Obriran nous canals d’informació ciutadanaa través de la instal·lació de pantalles informatives en tots els equipaments municipals i amb altres estratègies digitals.
 • Procuraran una ubicació més adequada al mitjà públic de comunicació Cugat.cat.

En el següent enllaç, trobaràs tot el programa electoral complet de Junts Per Sant Cugat.

Feu un comentari