Els barris de Mira-sol, les Planes i la Floresta substituiran 3.000 llumeneres de vapor de sodi per LEDS

(23/11/2021 – Redacció)  

L’àmbit de Qualitat Urbana de l’Ajuntament ha impulsat un pla d’implantació de LEDS que dedica especial atenció als barris. Fins ara Mira-sol, la Floresta i les Planes comptaven amb 5.575, 1.992 i 621 punts de llum, respectivament, però el grau de penetració de la tecnologia LED era de només el 9%, 5% i 16%, valors molt inferiors a la mitjana de tot el municipi, que se situa en el 29%.

Els regidors Gallardo i Soler explicant a la premsa les noves llums

D’aquesta manera el pla preveu substituir 2.981 llumeneres existents de vapor de sodi (VSAP) per LEDS, 1.810 de les quals s’instal·laran a Mira-sol, 978 a la Floresta i 193 a les Planes, el que suposarà una implantació del LED de gairebé el 50% de mitjana a cadascun dels barris, superant el 40% de l’objectiu.

Publicitat

Llum Led al barri de Mira-sol Foto: localpress

L’actuació, no només suposarà una millora de la qualitat i confort lumínic per al veïnat dels barris, sinó que també generarà un important estalvi energètic de 670 MWh/any, un 65% menys del consum actual.

Pel que fa al conjunt de la ciutat, la reducció de 670 MWh/any de consum d’energia elèctrica d’enllumenat públic, suposa una reducció de l’11% respecte al 2020 (5.884 MWh/any).

Publicitat