El carril bici de la rotonda de l’Hipòdrom enllestit

(19/11/2021 – Redacció)  

El carril per a bicis i vianants de la rotonda de l’Hipòdrom, concretament el tram comprès entre la plaça del Xic i el carrer Prat de la Riba, ja està acabat, tres anys més tard del que estava previst. A més dels carrils, s’ha aplicat un acabat a l’òxid al carril bici per a una millor diferenciació amb el paviment destinat a la circulació dels vianants i la instal·lació d’enllumenat per garantir la seguretat de ciclistes i vianants, així com arbrat. El cost inicial de les obres va ser de 270.000 euros, i ara se li ha de sumar els 174.222 euros de més que ha pagat l’Ajuntament per acabar-les i fer les millores incorporades.

Rotonda de l’Hipòdrom amb el carril bici acabat

Tot i aquesta “inauguració”, les obres per afegir carrils bici a la ciutat encara no han finalitzat. L’avinguda Rius i Taulet quedarà tallada al trànsit de vehicles des del 17 de novembre fins al 4 de desembre entre plaça del Xic i avinguda Graells. Aquests treballs permetran donar continuïtat als carrils bici existents a Rius i Taulet entre l’avinguda Graells i el carrer Pere Serra i entre la plaça del Xic i l’Hipòdrom.

Publicitat

Rotonda Hipòdrom

3 anys per acabar les obres de la rotonda de l’Hipòdrom

El desembre de 2018 el govern local d’aquell moment, amb Carmela Fortuny (Junts) com a alcaldessa, va anunciar que “Sant Cugat comptaria amb un nou itinerari de bicis i vianants que connectaria amb el municipi veí de Rubí. Més de 2.550 metres de carril que aniran des de la plaça Lluís Millet fins al Sant Cugat Centre Comercial”, va explicar.  L’itinerari es va començar a construir el mes de febrer de 2019 amb una durada aproximada de 6 mesos (juliol), tot i que finalment es va posposar fins al mes de setembre del mateix any, moment en què es van aturar les obres per la fallida de l’empresa adjudicatària (Técnicas para la mejora de la movilidad, S.L.), que només havia executat una part del carril corresponent al tram entre la plaça del Xic i el carrer Prat de la Riba.

Obres rotonda Hipòdrom Imatge d’arxiu

A partir d’aquell moment es va iniciar el procés d’una nova licitació per acabar els treballs. El 17 de febrer de 2021, la Junta de Govern Local va donar el vistiplau al nou projecte, que incloïa millores en seguretat com l’enllumenat o diferents tipus de paviments per delimitar els espais.

 El 21 de juliol de 2021 es van reprendre les obres que, finalment, s’han completat en el termini de tres mesos. 

Publicitat

Projecte no acabat

Tot i aquesta inauguració per part del govern local, el projecte no està acabat. Per una banda, està previst allargar el carril bici des de la rotonda de l’Hipòdrom fins al Centre Comercial Sant Cugat i l’inici del terme municipal de Rubí.

Per l’altra, l’Ajuntament ja ha contractat l’obra per connectar amb carril bici l’avinguda Rius i Taulet entre la rotonda del Xic fins a l’Av. Graells. Les obres d’aquest tram s’han iniciat aquesta setmana i es preveu que s’executin aproximadament en un mes (4 desembre). Els treballs adjudicats a l’empresa Obres i Serveis Roig, S.A. per valor de 120.939, 38€ (IVA inclòs), compten amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Un cop finalitzats els treballs s’iniciaran les fases II i III del projecte que contemplen la connexió de carrer Prat de la Riba a av. dels Països Catalans i la d’av. Països Catalans a la plaça dels Carreters. Es preveu que l’aprovació inicial dels projectes es faci en el ple municipal del mes de desembre.

Per últim, el projecte del tram que va de la plaça dels Carreters al Leroy Merlin està en tràmit, pendent de la seva aprovació definitiva per part de la Junta de Govern Local i posterior publicació al BOPB.

Una vegada realitzades totes aquestes connexions, aquest carril bici tindrà una llargada de 2’5 quilòmetres que unirà l’Anella de Mobilitat Verda (centre de Sant Cugat) i Rubí. Aquest projecte forma part de la xarxa ciclable Bicivia de l’AMB per unir de manera ràpida, sostenible i segura una vintena de municipis metropolitans.