Coneix les noves sancions en les zones blava i verda

(17/01/2022 – Redacció)  


El nou Reglament d’estacionament en via pública de Sant Cugat estableix noves sancions en les àrees regulades, és a dir, la zona blava i verda. D’aquesta manera la manca d’obtenció del títol d’estacionament es penalitzarà amb 100 euros i sobrepassar el límit horari, amb 50 euros.

També es preveu una ampliació de l’àrea verda a altres barris de la ciutat, com per exemple Coll Favà.

Publicitat

Actualment hi ha més de 2.000 places verdes en servei i més de 800 d’àrea blava. L’abril de 2018 es va afegir l’Àrea verda a la ciutat per tal de solucionar l’alta ocupació d’aparcament en alguns barris.

Publicitat