Cap empresa es presenta al concurs per construir l’escola La Mirada

(28/01/2022 – Redacció)  

La mesa de contractació d’adjudicació de les obres de l’escola La Mirada, encarregada de rebre, obrir i valorar les ofertes de les empreses constructores, ha constatat que no s’ha presentat cap oferta a les obres de construcció de l’escola La Mirada, que tenia un import de 8,5M€. Per tant, s’ha declarat deserta la licitació. D’aquesta manera s’endarrerirà de nou la construcció de la dotzena escola.

Si la raó principal per no haver presentat oferta és una discrepància entre els preus de mercat actuals dels materials de la construcció i els preus aprovats en el projecte, s’haurà de portar a terme una modificació del projecte executiu en cas que la diferència amb l’import aprovat inicialment sigui inferior al 20% del total de l’obra. En cas que l’import final superi el 20% s’haurà de fer una revisió del projecte.

Publicitat

mireia-ingla-mirada
L’alcaldessa Mireia Ingla explicant el projecte l’any 2020

Aquest contratemps se suma el recurs d’ADENC presentat al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic el passat 11 de gener en què sol·licita la suspensió cautelar del procediment de licitació fins a la resolució del recurs interposat contra els plecs. D’aquesta manera, i davant el previsible establiment de mesures cautelars per part del Tribunal Català, el procediment de licitació quedarà paralitzat fins a la resolució del recurs i l’Ajuntament no podrà adjudicar la realització de les obres a l’empresa que hagi presentat la millor oferta econòmica i tècnica.