ADENC amplia el recurs contenciós administratiu per frenar la construcció de l’escola la Mirada

(21/12/2021 – Redacció/)  

ADENC (Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura) ha presentat un escrit d’ampliació del recurs contenciós administratiu contra la Modificació puntual del planejament que se seguia davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per tal d’impugnar, també, l’aprovació definitiva del Projecte bàsic i executiu de l’escola La Mirada per part de l’Ajuntament de Sant Cugat.

simulacio-escolalamirada-destacada
Simulació de la futura escola la Mirada, situada en el Bosc de Volpelleres

A l’escrit presentat s’han sol·licitat mesures cautelars urgents per tal de suspendre l’executivitat de l’acord del Ple, la paralització del Projecte d’obra dels treballs de trasplantament d’arbrat, arbustos i arbres exemplars i la paralització de l’Expedient de licitació del contracte d’execució del Projecte bàsic i executiu, publicat al portal de Contractació pública de la Generalitat el passat 15 de desembre.

Publicitat

El passat 8 de setembre, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va admetre a tràmit el recurs contenciós administratiu contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, CTUAMB, de la Generalitat de Catalunya, per” l’aprovació de la Modificació Puntual del Planejament Vigent a l’Àmbit del Parc Equipat del Bosc de Volpelleres” amb l’objectiu de construir l’escola la Mirada.

El recurs contenciós va ser interposat per l’Associació ADENC (Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura), amb el suport de la Plataforma SOS Bosc Volpelleres i la col·laboració del Fons de Defensa Ambiental, amb l’objectiu de defensar la integritat del Bosc de Volpelleres i evitar que la dotzena escola de la ciutat es construeixi en aquesta zona.

Publicitat