14 desnonaments i 57 dones ateses per violència masclista, les xifres de l’emergència social a Sant Cugat24/10/2019 – REDACCIÓ /

La Festa de Tardor d’enguany es basa en l’emergència social, centrant-se en l’habitatge, les agressions masclistes, la gent gran, els refugiats i l’emergència climàtica. Però a Sant Cugat hi ha desigualtats? Una de les màximes problemàtiques actuals és el tema de l’habitatge. Segons dades de l’Ajuntament, des de Serveis Socials han atès de gener a setembre d’aquest any 14 situacions de risc d’exclusió residencial que han estat finalment desnonaments. D’aquests casos, 11 han estat valorats favorablement per la Comissió de Valoració d’Emergències Econòmiques i Socials, amb accés a habitatges del Fons Social i 3 han trobat reallotjament pels seus propis mitjans. La xifra de desnonaments podria ser superior perquè el consistori tan sols té constància dels casos que s’atenen des de Serveis Socials.

desnonament-sant-cugat-Concentració per evitar un desnonament a Sant Cugat.    Font: Sindicat de Llogateres de Sant Cugat

A la vegada una de les grans apostes del nou govern és fer front a l’emergència habitacional i construir més habitatge públic. En 30 anys de vida de l’empresa municipal Promusa s’han construït 1.265 en règim de venda i 575 en règim de lloguer, tots construïts i/o gestionats per l’Ajuntament a través de Promusa.

Pel que fa a les agressions masclistes, 57 dones han estat ateses al llarg del 2019 per situacions de violència masclista. Des de l’Ajuntament s’atén a dones que han patit violència masclista a través del Servei d’Atenció i Informació a la Dona (SIAD). A la vegada la Comissió d’Emergències d’Habitatge valora els casos de violència masclista que es presenten, i que han estat degudament acreditats, per proporcionar aquestes dones un habitatge.

Publicitat


Manifestació feminista pel 8 de març a Sant Cugat.

En el cas de la gent gran, 729 persones majors de 64 anys que viuen soles a Sant Cugat. El consistori proporciona en casos de dependència un servei atenció domiciliària (atenció personal i neteja de manteniment), teleassistència, localitzador personal i transport adaptat.

Per últim, saber si Sant Cugat acull refugiats és més complicat perquè donar la condició de refugiat és una competència exclusiva de l’Estat i els ajuntaments no tenen aquesta informació. El que sí que ha pogut confirmar el consistori és que ha atès informativament una cinquantena de persones que han manifestat haver sol·licitat a l’Estat ser considerats com a persones refugiades.

Deixa un comentari