Creu que s'han de preservar totes les tradicions de Sant Cugat?
Creu que s'han de preservar totes les tradicions de Sant Cugat?
Creu que s'han de preservar totes les tradicions de Sant Cugat?

– SOCIETAT –