Dental Valles Banner

Xavier Cortés

Units Per Avançar

  • El Sant Cugat que volem, el govern municipal que necessitem Units per Sant Cugat treballem des de Sant Cugat per Sant Cugat. Municipalisme des del catalanisme polític. Amb la persona al mig de tota acció per dur a terme. Persona en qualsevol dimensió pública: família, entitats, empresa, etc.