Pere Soler

PSC

  • Per Pere Soler, Tinent d’alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i Transport Els i les socialistes ens hem imposat al derrotisme polític i hem generat il·lusió. No hem elegit un candidat, hem escollit un president. Impulsant SALVADOR ILLA com a revulsiu, l’únic capaç d’encapçalar un repte on el municipalisme prendrà protagonisme, ja que forma part de l’ADN del PSC. Hem estat capaços d’afrontat els reptes que se’ns han posat davant, en pandèmia i en altres situacions de la gestió local, entomant iniciatives innovadores amb escassos recursos, ara ho podrem fer des del govern. El govern ha aturat “in extremis” les eleccions per decisió partidista i no pandèmica, ha volgut agafar aire utilitzant “un temps mort”, i poder afrontar una embranzida imparable socialista. No se n’amaguen, utilitzen tot el que està a la seva mà per impedir que Salvador Illa sigui president, però no es pot aturar ja la victòria. Cal canviar un govern desgastat i amortitzat, en bronca interna permanent, amb nefastes decisions en la gestió diària. Cal recuperar el paper i el prestigi de Catalunya al món. Arranjar un país malmès socialment i trencat econòmicament. Per això és necessari treballar per la reconstrucció social i la reactivació econòmica. Necessitem un govern de la Generalitat aliat al món local. Illa és el canvi que necessita Catalunya perquè torni a ser pròspera.

  • Per Pere Soler, Tinent d’alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i Transport Com és sabut des de l’Ajuntament hem mobilitzat més de 16 milions d’euros per a la Reconstrucció Social i la Reactivació Econòmica del nostre municipi. Un esforç dirigit a les famílies i a les persones amb situació de vulnerabilitat per fer front a la pandèmia. Hem augmentat considerablement els ajuts que s’estaven prestant, creant nous programes específics, sobretot en matèria d’habitatge, necessitats bàsiques, increment de recursos per a la pobresa energètica, beques menjador, connectivitat educativa, transport, etc. Amb una mirada posada per estabilitzar el mercat laboral, amb l’assessorament a persones amb situació crítica i difícil que s’han quedat sense feina, potenciant la formació ocupacional i la requalificació per atorgant noves oportunitats. Després d’un primer pla de xoc, hem definit una estratègia impulsant a la reactivació econòmica com a necessitat per rellançar al teixit productiu per mitigar l’impacte econòmic i social de la COVID19, i canalitzar els ajuts directes a les empreses, comerços, entitats, autònoms i professionals. Un esforç molt ambiciós, amb l’exempció del pagament de la taxa de “terrasses”, ajuts sobre els tributs i altres despeses a comerços i empreses. Una aposta del govern de la ciutat i una previsió de poder millorar els ajuts pel pressupost del 2021.

  • Per Pere Soler, Tinent d’alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i Transport L’ajuntament ha donat i seguirà donant suport a les persones vulnerables i mitigar els efectes de la pandèmia. Sobre la taula hi ha la proposta d’unes bones ordenances fiscals com a instrument per garantir ingressos, que ajudaran a configurar el pressupost i finançar uns serveis públics òptims. Malgrat que es facin esforços excepcionals, cal garantir l’equilibri financer, i mantenir l’ambició del govern municipal amb criteris socials, de lluita contra el canvi climàtic, i el suport a l’habitatge, els eixos del govern del canvi, a més del suport pel nefast efecte de la pandèmia. L’objectiu és no augmentar la pressió fiscal a la ciutadania i als sectors econòmics, congelant tributs i taxes municipals, establint trams de tarifació social per a les famílies nombroses i en obres ambientals, en l’IBI i l’ICIO potenciant la sostenibilitat, així com l’agilització dels tràmits, i la possibilitat de poder aplicar descomptes en les taxes i preus públics, afavorint al comerç i a la promoció econòmica. Per tant ordenances i pressupost van lligats, la nova proposta dona més resposta a les necessitats, amb un canvi de rumb financer i més transparent, millorant progressivament la redistribució, la solidaritat, i retornar en forma de serveis allò que amb tant d’esforç aporta la ciutadania.

  • Per Pere Soler, Tinent d’alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i Transport El 2016 iniciàvem un projecte socialista a Sant Cugat, el treball de moltes companyes i companys i la constància, ens van impulsar a ser de nou un partit fort i decisiu, i on els resultats electorals van millorar i ens vàrem assolir estar al govern municipal i recuperar una vocalia a l’EMD de Valldoreix, vuit anys després sense representació. Tot un èxit. El 2020 l’afrontem amb un nou equip ampli i il·lusionador, un projecte de present i de futur, comptant amb tothom, amb moltes ganes de créixer, amb la suficient experiència però amb noves visions, i una renovada projecció per seguir sent atractius i augmentar el suport. Estar en el govern de la ciutat, entre altres qüestions, ens ha permès tirar endavant moltes iniciatives, sobretot per poder destinar 16M d’€ en mitigar els efectes de la COVID-19. I això només es pot fer tenint el suport d’un partit cohesionat, fort, crític, constructiu i ajudant a assolir tots els reptes i horitzons que ens hem marcat. Un equip impregnat de justícia social, ecologisme i feminisme, és a dir de PSC.  Teixint complicitats amb la societat civil, les entitats i col·lectius que representen el pols de la ciutat, només un partit que és reflex de la mateixa societat sabrà afrontar les dificultats i sabrà proposar solucions per millorar el municipi.

  • Per Pere Soler, Tinent d’alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i Transport Aquest estiu el govern de l’Estat va fer una proposta per injectar als municipis recursos, a partir dels seus propis superàvits, amb un mecanisme per salvar legalment la llei “Montoro”. El mal anomenat “estalvi” municipal confon. Perquè tothom ho entengui, el romanent és la resta entre tot el que ha d’ingressar un ajuntament i totes les obligacions reconegudes, tant el què s’ha fet com el que no, del pressupost inicial (inversions també). A Sant Cugat, el 2019 va suposar un import de 26,1M d’€, dels quals 8,3M d’€ corresponien al superàvit, i un sobrant total de 17,7M d’€ perquè l’anterior govern no va gastar allò que va dir que faria. Però el nou govern ha fet els deures, i ha disposat ja de gran part d’aquest superàvit, més de 15M d’€ per mitigar els efectes de la COVID-19 (motiu de la proposta) a més d’altres, com ara pagament de deute o d’interessos (herència del govern anterior). Actualment disposem d’uns 4,9M d’€ per despesa corrent i inversions. El govern municipal ha tingut l’habilitat d’anar exhaurint el superàvit, i no considera viable revertir-ho cap a l’Estat, ja que és voluntària i no aporta avantatges. Però la proposta no ha de servir com a arma llancívola per desgastar políticament, ni barrejar-se amb altres qüestions que no siguin les purament econòmiques.

  • Per Pere Soler, Tinent d’alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i Transport Ja tenim nou pressupost, el millor malgrat les circumstàncies més excepcionals que estem vivint per la COVID-19, hem aconseguit tirar-lo endavant sense l’oposició. Ens hem basat a donar resposta als efectes de la pandèmia -11,5 M d’€ amb la possibilitat d’augmentar-ho-, i ens hem esmerçat en reflectir les necessitats, serveis essencials que fan funcionar el municipi, contemplant els ingressos i les despeses reals. Després de 32 anys monocolor convergent, hem fet un canvi de rumb, ens hem adonat que hi havia situacions no ajustades a la realitat, despeses no reconegudes, previsions mal realitzades, increments no contemplats. Ens reafirmem en dir que aquest pressupost era necessari d’acord amb els serveis que necessitem. Hem estat capaços de minvar el deute en 4 M d’€ i a la vegada proposar inversions que milloraran la qualitat de vida de la ciutadania, amb un repartiment territorial i la voluntat d’executar-lo, no volem acumular diners per no haver executat, i tampoc no volem haver de pagar demores d’interessos per no pagar decisions judicials. 161 M d’€ expliquen moltes actuacions, programes, inversions i projectes, però sobretot l’acompanyament a les persones amb situació de vulnerabilitat, la millora dels serveis públics i el suport al teixit empresarial i comercial.

  • Per Pere Soler, Tinent d’alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i Transport Després de més de dos mesos de confinament, els i les santcugatenques hem complert amb allò què se’ns demanava: respecte, civisme, cooperació i solidaritat. Els serveis de l’Ajuntament han funcionat prou bé, reforçant aquells que eren més essencials, i entre ells el d’informar. Hem cobert mancances d’altres administracions, com les desinfeccions de residències o material sanitari. Com a govern hem fet un esforç econòmic sense precedents, més de 7 milions d’euros per fer front a la COVID-19 i mitigar el seu impacte per mantenir la cohesió social i ajudar a la ciutadania que pitjor ho està passant, així com treballar per minvar l’afectació en el teixit econòmic i comercial. Després que l’oposició ha anat suavitzant el seu posicionament cap a la gestió i les propostes del govern, amb anuncis discordants de col·laboració, s’han adonat que el millor és anar plegats. El govern ha exercit el lideratge, com no podia ser d’una altra manera, en el pla de xoc i de reactivació social i econòmica amb espais permanents de trobada amb col·lectius, entitats, i agents socioeconòmics i polítics de la ciutat, ha impulsat mecanismes per compartir informació amb l’oposició i consolidant la col·laboració amb la creació de comissions especials temàtiques i la reformulació del consell de ciutat. Seguim.

  • Per Pere Soler, Tinent d’alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i Transport Des de l’Ajuntament hem elaborat un conjunt de propostes socioeconòmiques per a mitigar les conseqüències de la COVID-19, destinant els recursos necessaris per ajudar a les persones més vulnerables i, en la mesura de les nostres possibilitats, el manteniment del teixit empresarial, comercial i associatiu de la ciutat, així com impulsar l’economia local després de la pandèmia. En total són 60 mesures i la mobilització de més de set milions d’euros. I això ho farem a través d’ajuts, i subvencions, potenciant els serveis municipals i rebaixant la pressió fiscal, actuant sobre els àmbits que aborden les problemàtiques directes al municipi: referents a l’emergència social (54%), suport a l’activitat econòmica (22%), reforç dels serveis essencials (10%) i ajudes en el lloguer (14%). També agilitzant els pagaments a proveïdors i una revisió en l’àmbit de la recaptació i impostos, que suposarà uns “no ingressos” superiors a un milió d’euros. Tinència d’alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i TransportDes de l’Ajuntament hem elaborat un conjunt de propostes socioeconòmiques per a mitigar les conseqüències de la COVID-19, destinant els recursos necessaris per ajudar a les persones més vulnerables i, en la mesura de les nostres possibilitats, el manteniment del teixit empresarial, comercial i associatiu de la ciutat, així com impulsar l’economia local després de la pandèmia. En total són 60 mesures i la mobilització de més de set milions d’euros. I això ho farem a través d’ajuts, i subvencions, potenciant els serveis municipals i rebaixant la pressió fiscal, actuant sobre els àmbits que aborden les problemàtiques directes al municipi: referents a l’emergència social (54%), suport a l’activitat econòmica (22%), reforç dels serveis essencials (10%) i ajudes en el lloguer (14%). També agilitzant els pagaments a proveïdors i una revisió en l’àmbit de la recaptació i impostos, que suposarà uns “no ingressos” superiors a un milió d’euros. Tenim l’objectiu clar que ningú es quedi enrere. És el pla de contingència més gran fet per l’Ajuntament, amb unes mesures i un pressupost inicial per fer front a la crisi sanitària, social i econòmica. No ens podem permetre que es trenqui la cohesió social i el teixit econòmic de la ciutat i, si fan falta més, ens esmerçarem i hi posarem més recursos.

  • Aquests dies estem patint moltes alteracions a les nostres vides per causa del COVID-19: coronavirus. No podem defugir com si no passés res, o tampoc viure amb un estat de pànic permanent. L’equilibri emocional és difícil, però el que sí que podem fer és prendre totes les precaucions i mesures per evitar el contagi o la preparació. Cap responsable polític neix ensenyat davant d’aquestes situacions, però ens deixem aconsellar per totes i tots els experts especialistes de cada un dels camps afectats o interpel·lats en el seu sector. Insistirem les vegades que facin falta per complir i fer complir les mesures anunciades. Davant de la proclamació de l’estat d’Alarma per part del president del govern ens denota la seriositat i la delicada situació en la qual ens trobem, cal escoltar i estar pendents a totes les recomanacions de les administracions i autoritats competents. Tindrem temps més endavant per mesurar quina ha estat la magnitud i l’impacte social i econòmic, ara preservem el valor més preuat que és la vida i la salut de la nostra ciutadania. Les informacions i notícies canvien a cada instant, però és important extreure la informació dels canals fiables i oficials, els “fakes” i les desinformacions generen alarma –que és el que pretenen- milers de “posts, memes, àudios, i instastories” creen un entorn paral·lel, i no ajuden a l’estat d’ànim de les persones, trenquem les cadenes i no ajudem a difondre aquest tipus de missatge. Santcugatencs i santcugatenques, cuidem-nos, mantinguem la calma, i confiem en els especialistes dels serveis públics que són els protagonistes que ens han d’ajudar a superar aquesta crisi no prevista.

  • En la passada edició del Magazine s’anunciava que el govern estava treballant amb l’objectiu de presentar el pressupost el mes de febrer. És pertinent explicar que amb la voluntat de donar una nova mirada posada en les preocupacions de la ciutadania, que el govern del canvi s’ha proposat reorientar-ho cap a la intervenció social, l’ambiental i l’habitacional, a més de poder “reorganitzar” i “endreçar” transparentment i democràticament l’Ajuntament, i s’ha de reflectir en la construcció dels comptes locals com més aviat millor, de manera raonada, amb rigor i solvència com ens demanda la ciutadania (i la llei també), fet que pot alterar el termini previst. Per això la voluntat del govern segueix sent ferma, i poder tenir una bona proposta. Cal dir que el pressupost té un calendari propi, i no ha de per què coincidir amb les sessions ordinàries, explicar-la a l’oposició, atendre a les demandes, realitzar una audiència pública i iniciar el tràmit administratiu d’aprovació plenària, amb el repte de marcar diferències amb el passat. Sant Cugat tindrà uns pressupostos alineats amb el compromís del govern del canvi, i apuntalats en el Pla Municipal de Mandat 2019-2023 que també (en fase d’elaboració). Anem treballant amb passes fermes i consolidant els projectes iniciats en aquesta nova etapa.