Maribel Guillamón

Associació "No estàs sola"

  • Qüestió de gènere La violència masclista és qüestió de gènere, té cara i nom de dona. A mi m’ho recorden les 1.019 dones assassinades a mans de les seves parelles o exparelles, des del 2003 fins ara i et recordo que aquí no hi són totes les assassinades a mans de desconeguts o coneguts que no tenien cap vincle afectiu amb la víctima. No hi són i haurien de ser-hi perquè a elles les van matar per ser dones. Imagina’t, llavors, la quantitat de dones que hi hauria. Trista estadística si no ens serveix per conscienciar-nos. Voler parlar i unificar el criteri de violència mas- clista a intrafamiliar és desconei- xença d’un greu problema que com a societat tenim el deure de resol- dre. La violència contra les dones mata, deixa orfes i també ferides de per vida. La violència intrafamiliar existeix, ningú la nega i com no pot ser d’altra manera està reflectida al Codi Penal. Les paraules importen i molt, i hi ha una violència específica que afecta les dones pel fet de ser- ho que es diu violència masclista. Tenim una desigualtat estructural amb formes de comportament diferenciats segons el sexe, naturalitzant i normalitzant comportaments apresos i sense filtre. Establint, mol- tes vegades, relacions de domini i poder en l’home versus submissió i acceptació en la dona. Crec que no hi ha moltes dones que puguin dir que no han patit cap classe de violència o desigualtat arreu del món per part d’algun home. Sigui el que sigui, del més greu al més normalitzat. Desigualtats a la pràctica diària, continua, on moltes vegades acceptem excusant-nos en la biologia, tradició i costum. Si mirem cap a una altra banda pensant que aquí no passa, no passarà perquè no ho veurem. Per canviar les coses necessitem la implicació d’homes i dones, una implicació real, no des de la paraula sinó des de l’acció que genera la consciència. Accions diàries, en el nostre àmbit, en el nostre dia a dia.

  • Prevenció en la violència de gènere La prevenció, com en molts aspectes de la vida, és fonamental per no caure en situacions abusives. Totes les persones en podem caure, ja que a l’inici ens pot costar identificar-les com a tal.