Dental Valles Banner

Álvaro Benejam

President del PP Sant Cugat

  • Tribut Metropolità Estem parlant del Tribut de la vergonya. De la vergonya dels qui controlen l’AMB i l’Ajuntament de Sant Cugat. Amb el canvi a “Zona 1” del transport públic de Sant Cugat, el sobrecost dels bitllets de tren que hem patit des de fa molts anys ha passat de ser pagat pels usuaris del tren a ser pagat pels propietaris de béns immobles. Però quina classe de broma és aquesta? Em recorda al joc del “trileros” que canvien la boleta de lloc sense que la víctima s’adoni que està sent objecte d’un engany. És cert que el “Tribut Metropolità” existeix perquè una Llei faculta per la seva imposició, però també és cert s’ha de motivar la seva imposició per causes de creació d’infraestructures que beneficiïn als habitants dels municipis a os es du a terme. I en aquest cas no hi ha cap millora o nova infraestructura de transport a Sant Cugat ni als altres municipis afectats. En canvi, sí que hi ha una correlació directa entre la imposició del Tribut a Sant Cugat i la baixada de les tarifes com a Zona 1 del transport, cosa que, evidentment, no és cap nova infraestructura ni cap millora de l’existent. La ciutadania de Sant Cugat del Vallès no es mereix aquesta presa de pèl, perpetrada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb la passivitat i/o la connivència dels que governen o han governat el nostre Ajuntament, començant per Junts per Sant Cugat (anteriorment) i acabant per ERC, PSC i CUP (actualment). Qui és Alcalde o Alcaldessa de Sant Cugat hauria, com a poc, de mostrar-se en desacord amb aquesta imposició de l’AMB. I si fes el que ha de fer, trobaria la manera que aquesta injustícia no es produís, ja sigui impugnant legalment la seva imposició o aplicant fórmules per mitigar el seu injust impacte en els qui són propietaris d’immobles (que hi ha molts que ni tan sols són usuaris del tren). Si tothom de Sant Cugat pot fer servir el transport públic i beneficiar-se de la rebaixa de tarifes, aquest impost hauria de ser pagat per tothom, no només per alguns.

  • Al Partit Popular de Sant Cugat ens em preocupat en tot moment de exercir el nostre càrrec de Regidors amb cura de fer-ho per tot-hom.

  • Des del Partit Popular hem defensat durant tot el mandat el principi de neutralitat de l’Ajuntament i dels seus funcionaris, tant en els Plenaris, com si ha estat necessari, també davant de la Justícia, denunciant els abusos i les extralimitacions d’una Alcaldessa que ha utilitzat la institució en favor del procés independentista, dividint la societat santcugatenca.

  • Cuando en julio de 2016 el Grupo Municipal del Partido Popular presentó en el Pleno del Ayuntamiento de Sant Cugat una moción reclamando más efectivos de Mossos d’Esquadra en nuestra ciudad, denunciando además un incremento de los robos el domicilios, el Gobierno Municipal reaccionó negando el problema que ya en esa época era incipiente y nos acusó al Partido Popular de querer generar alarma social y convertir nuestra ciudad en un Estado Policial.