Promo banner TVSC

Álvaro Benejam

President del PP Sant Cugat

  • Al Partit Popular de Sant Cugat ens em preocupat en tot moment de exercir el nostre càrrec de Regidors amb cura de fer-ho per tot-hom.

  • Des del Partit Popular hem defensat durant tot el mandat el principi de neutralitat de l’Ajuntament i dels seus funcionaris, tant en els Plenaris, com si ha estat necessari, també davant de la Justícia, denunciant els abusos i les extralimitacions d’una Alcaldessa que ha utilitzat la institució en favor del procés independentista, dividint la societat santcugatenca.

  • Cuando en julio de 2016 el Grupo Municipal del Partido Popular presentó en el Pleno del Ayuntamiento de Sant Cugat una moción reclamando más efectivos de Mossos d’Esquadra en nuestra ciudad, denunciando además un incremento de los robos el domicilios, el Gobierno Municipal reaccionó negando el problema que ya en esa época era incipiente y nos acusó al Partido Popular de querer generar alarma social y convertir nuestra ciudad en un Estado Policial.