Dental Valles Banner

Quins són els nous terminis de pagament d’impostos a Sant Cugat?21/04/2020 – REDACCIÓ /

Amb la crisi del coronavirus tots els serveis municipals que l’Ajuntament ha deixat de prestar a causa del confinament pel coronavirus no s’hauran de pagar. Aquesta mesura inclou serveis com els educatius (escoles bressols, taller Triangle i escoles de Música i Art), culturals (cursos i tallers), socials (Servei d’Atenció Domiciliària) o esportius (OMET i Eurofitness).

Els usuaris no abonaran la part proporcional equivalent al temps que duri el confinament. A més, l’Ajuntament també ha acordat ajornar tots el pagament dels tributs, taxes i preus públics municipals que s’havien d’abonar a partir del mes de març. Això suposa que, per exemple, el cobrament de quotes de les escoles bressols, escola de Música i Taller Triangle es retardaran fins com a mínim el 20 de maig. En el cas del Servei d’Atenció Domiciliària, els propers pagaments es retarden fins com a mínim el 2 de juny.

Aquesta pròrroga pretén ajudar les famílies i el teixit econòmic de la ciutat afavorint que disposin de la màxima liquiditat possible per fer front a la crisi generada pel coronavirus. La mesura es fa amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, que gestiona la recaptació municipal de Sant Cugat.

Ajuntament Sant Cugat

Nou calendari fiscal

Aquest ajornament afecta aquells rebuts que no s’hagin girat fins a la data d’entrada en vigor de l’estat d’alarma, el 14 de març.

Publicitat

Banc de Sang >


 • Impost de Vehicles de Transmissió Mecànica IVTM (s’amplia fins al 2 de juny, 1 de juny si es té domiciliat)
 • 1a fracció de la Taxes mercat municipal (s’amplia fins al 2 de juny)
 • Cobraments de les Escoles bressol: s’ajorna els pagaments fins al 20 de maig
 • Recollida residus comercials (s’amplia fins al 20 de maig)
 • Preu públic casal jovent centre obert (s’amplia fins al 20 de maig)
 • Servei atenció domiciliària: s’ajornen els pagaments fins al 2 de juny
 • Tallers Triangle i Escola de Música: s’ajornen els pagaments fins al 20 de maig
 • Servei acollida pisos socials: els pagaments de desembre i de gener s’endarrereixen fins al 20 de maig. El pagament de febrer fins al 2 de juny

  IBI i IAE
  La resta de tributs municipals de moment no s’ajornen perquè no tenen una data pròxima de pagament. Es tracta, per exemple, de l’Impost de Béns Immobles (amb un període de pagament que acaba al juliol) o l’Impost d’Activitats Econòmiques (amb un període de pagament que acaba al novembre). .


Deixa un comentari