L’Ajuntament destina més de 7 milions d’euros per fer front a la crisi del coronavirus

17/04/2020 – REDACCIÓ /

L’Ajuntament de Sant Cugat mobilitzarà aproximadament entre 7 i 7’5 milions d’euros per pal·liar els efectes de la pandèmia del coronavirus. A més, ha creat “un ambiciós pla de contingència format per 60 mesures“, segons paraules de Pere Soler, tinent d’alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i Transport. Es tracta del programa econòmic municipal més gran que mai s’ha posat en marxa per atendre una crisi d’emergència i amb l’objectiu de “que ningú es quedi enrere“. El govern municipal calcula que l’impacte de la crisi a Sant Cugat serà d’entre el 15% i el 20% del teixit productiu de la ciutat.

Les mesures econòmiques es materialitzaran a través de tres vies:

Publicitat
  • 4’5 milions (en ajuts directes): l’Ajuntament celebrarà el proper dilluns 20 d’abril un ple extraordinari per liquidar el pressupost municipal del 2019 i reservar, a través d’una modificació de pressupost, 4’5 milions provinent dels romanents per dedicar-los a la crisi del coronavirus.
  • 1’4 milions (en ajuts directes): l’Ajuntament ja ha aprovat aquesta partida a través d’un decret d’Alcaldia.
  • Entre 1 i 1’5 milions (en tributs que es deixaran de cobrar): és la quantitat econòmica que l’Ajuntament calcula que deixarà de percebre perquè no cobrarà alguns tributs municipals.

Aquest esforç de l’Ajuntament busca donar suport a famílies, treballadors/es, comerciants, autònoms i pimes locals i facilitar en la mesura del possible un escenari de ràpida recuperació post-crisi. A més, aquesta quantitat podria augmentar tenint en compte que l’Ajuntament tindrà la capacitat de reservar més partides pressupostàries al pressupost 2020, que es podria fer l’aprovació inicial abans d’un mes, per dirigir-les a fer front la crisi de la COVID-19. Soler ha recordat que actualment la ciutat té un pressupost prorrogat del 2019. A més la crisi no afectarà les inversions previstes pel consistori pels pròxims anys.

Pere Soler, tinent d’alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i Transport, durant la roda de premsa

El govern local vol implementar una renda garantida

Pere Soler ha explicat que l’Ajuntament està estudiant la implementació d’una renda garantida, una mesura que ha assegurat “que ja estava en el pacte de govern“. Ara com ara el consistori està pendent de com el govern espanyol desenvolupa la renda garantida de l’estat per així implementar aquesta mesura a Sant Cugat.

Partides socials i de suport al teixit empresarial

Les partides més grans que l’Ajuntament inclourà en aquest gran paquet de mesures es destinaran a serveis socials (uns 3’1 M€) i a donar suport al teixit empresarial: empreses, autònoms i comerços (al voltant de 1’2 M€). Totes dues partides sumen gairebé tres quartes parts de tots els ajuts directes.

Publicitat

Pel que fa al lloguer, s’atorgaran ajuts directes a famílies i comerços. A més, es reservarà una partida per ajudar a pagar el lloguer als inquilins d’un immoble de Promusa (habitatge, oficines i mercats municipals). La valoració global d’aquestes mesures se situa al voltant dels 800.000 €.


Percentualment, el global de les partides queden repartides aproximadament d’aquesta manera: serveis socials (53’61%); promoció econòmica (21’27%); habitatge (13’9%); suport a serveis municipals (9’69%); i tecnologia (1’53%). Aquests percentatges són estimatius perquè cal tenir en compte que els pressupostos poden anar modificant-se o ampliant-se i que, a més, s’ha fet un càlcul aproximatiu dels diners que l’Ajuntament deixarà de cobrar a través de les exempcions dels tributs municipals.

santcugat-empresa-impacte-coronavirus

Rebaixa de la pressió fiscal

El tinent d’alcalde ha destacat també la rebaixa de la pressió fiscal. Es deixarà de cobrar prop de 800.000€ en concepte d’IBI, taxes i preus públics, i s’impulsarà una línia d’ajuts per ajudar a pagar el tribut metropolità al teixit empresarial i a les famílies. Hi haurà una rebaixa d’impostos i taxes, com l’IBI, percentual en relació al temps d’inactivitat però per aquelles famílies i empreses que hagin vist reduïts els seus ingressos. Soler ha recalcat que no és una mesura universal i que s’estudiarà cas per cas.

També es condonarà el cost dels serveis prestats durant el mes de març (1-12 de març) pels serveis educatius municipals: escoles bressols, escola de Música, escola d’Art i Taller Triangle (uns 300.000€). Finalment, les entitats també rebran ajuts directes per pagar el lloguer dels locals i se’ls aplicarà exempcions tributàries. 


Feu un comentari